Btk. 325. § Lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés

325. § (1) Aki

a) lőfegyvert engedély nélkül megszerez vagy tart,

b) lőfegyvert engedély nélkül készít vagy forgalomba hoz,

c) lőfegyvert engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít,

d) a lőfegyver készítésére, megszerzésére, tartására vagy kereskedelmére vonatkozó engedély kereteit túllépi,

e) engedéllyel tartott lőfegyverét engedéllyel nem rendelkezőnek átadja,

bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki

a) kézilőfegyverhez, vadászlőfegyverhez vagy sportlőfegyverhez tartozó, csekély mennyiséget meghaladó vagy más lőfegyverhez tartozó lőszert engedély nélkül megszerez vagy tart,

b) lőszert engedély nélkül készít vagy forgalomba hoz,

c) lőszert engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít,

d) a lőszer készítésére, megszerzésére, tartására vagy kereskedelmére vonatkozó engedély kereteit túllépi,

e) az engedéllyel tartott kézilőfegyveréhez, vadászlőfegyveréhez vagy sportlőfegyveréhez tartozó, csekély mennyiséget meghaladó vagy más lőfegyverhez tartozó lőszert engedéllyel nem rendelkezőnek átad.

(3) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt üzletszerűen vagy bűnszövetségben követik el.

(4) Aki az engedéllyel tartott kézilőfegyverét, vadászlőfegyverét vagy sportlőfegyverét, illetve az ahhoz tartozó lőszert bejelentés nélkül az ország területére behozza, onnan kiviszi, vagy azon átszállítja, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(5) Aki az (1)-(3) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(6) E § alkalmazásában csekély mennyiség a legfeljebb tíz darab lőszer.

A lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűncselekménye tekintetében az elkövetési magatartások megegyeznek a robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés bűncselekménye elkövetési magatartásaival, azzal, hogy ezen bűncselekmény esetében további elkövetési magatartásként jelentkezik a lőfegyver vagy lőszer készítésére, megszerzésére, tartására vagy kereskedelmére vonatkozó engedély kereteinek túllépése.

A törvény a hatályos szabályokkal szemben külön-külön bekezdésben tartalmazza az elkövetési tárgyakat, vagyis a lőfegyvert, illetőleg a lőszert. A törvény az egyes elkövetési tárgyakat illetően megegyező elkövetési magatartásokat határoz meg, az önálló bekezdésben történő megjelenítés oka az, hogy a törvény nem büntethetőséget megszüntető okként kívánja meghatározni a csekély mennyiségű lőszerrel elkövetett egyes magatartásokat. A jelen szabályozási móddal is jelezni kívánja ugyanis a jogalkotó, hogy a csekély mennyiséget meg nem haladó kézilőfegyverhez, vadászlőfegyverhez vagy sportlőfegyverhez tartozó lőszer engedély nélküli megszerzése, tartása, illetőleg annak engedéllyel nem rendelkező személy számára történő átadása esetén a bűncselekmény nem állapítható meg.

A csekély mennyiségű lőszer fogalmát a tényálláshoz tartozó értelmező rendelkezés tartalmazza, amely a csekély mennyiséget legfeljebb tíz darab lőszerben határozza meg, a jelenlegi három darabbal szemben.

A bűncselekményt bárki, de csak szándékosan követheti el.

Minősített esetként tartalmazza a törvény az üzletszerűen, illetőleg bűnszövetségben történő elkövetést.

A bűncselekmény privilegizált esete az engedéllyel tartott kézilőfegyvernek, vadászlőfegyvernek vagy sportlőfegyvernek, illetve az azokhoz tartozó lőszernek az ország területére bejelentés nélküli behozatala, kivitele és átszállítása.

A törvény a hatályos szabályokhoz képest enyhébb büntetéssel fenyegeti a privilegizált esetet, valamint az előkészület elkövetését is, amelynek a büntetése megegyezik a robbanóanyaggal vagy robbantószerrel való visszaélés előkészületének büntetési tételével.