Btk. 377. Hanyag kezelés

377. § (1) Akit idegen vagyon törvényen alapuló kezelésével vagy felügyeletével bíztak meg, és az ebből eredő kötelességének megszegésével vagy elhanyagolásával gondatlanságból vagyoni hátrányt okoz,...

Példa jogesetek az Új Btk. alapján

Az előrehaladott terhes állapotú sértettet az ittas vádlott hasba rúgja, ami által a sértett elvetél – minősítés: súlyos egészségromlást okozó testi sértés (sts minősített esete)...

B/1. BÜNTETŐJOG

TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG (Frissítve: 2013.07.31.) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2013. évi C. törvény (Btk.) Egyes tételeknél ezen túl az ott feltüntetett jogszabályok megjelölt rendelkezéseinek...