Btk. 142. § Népirtás

142. §
(1) Aki valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport teljes vagy részleges megsemmisítése céljából

a) a csoport tagjait megöli,
b) a csoport tagjainak súlyos testi vagy lelki sérelmet okoz,
c) a csoportot olyan életfeltételek közé kényszeríti, amelyek azt vagy annak egyes tagjait pusztulással fenyegetik,
d) olyan intézkedést tesz, amelynek célja a csoporton belül a születések meggátolása,
e) a csoporthoz tartozó gyermekeket más csoportba elhurcolja,
bűntett miatt tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki népirtásra irányuló előkészületet követ el, két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A bűncselekmény elkövetési magatartásai a tényállás alapján öt pontban lehet meghatározni:

  1. Emberölés, lásd Btk 160. §
  2. Súlyos testi vagy lelki sérelem okozása bántalmazással vagy lelki gyötrelem okozásával valósul meg. – Testi sértés – Btk. 164. § – Lelki egészség megsértése akkor áll fenn, ha a sértett emlékezetében tartós, határozottan rossz élményként jelentkezik.
  3. Pusztulással fenyegető életkörülmények közé kényszerítés: olyan ráhatás, melynek során a kényszerített egyének életfeltételei-, körülményei hátrányosan megváltoznak úgy, hogy azok az elemi szükségletek kielégítését sem biztosítják, és ezáltal a csoport vagy annak tagjai pusztulásának lehetőségét, veszélyét idézik elő. Rendszerint fizikai erőszak révén valósul meg. A fordulat megállapítása során a 195. § szerinti kényszerítés, a 194. § szerinti személyi szabadság megsértése és a 193. § szerinti kényszermunka tényállásában meghatározott magatartások bírhatnak jelentőséggel.
  4. A születések meggátolása érdekében tett intézkedés, cselekmény.
  5. Gyermekek elhurcolása más csoportba – erőszakos eltávolítása.

A bűncselekmény alanya:

Tettesként bárki elkövetheti a bűncselekményt, függetlenül attól, hogy milyen állampolgárságú, vagy, hogy a támadott csoporthoz tartozik-e vagy sem.

Szándék szerint kizárólag egyenes szándékkal követhető el a bűncselekmény, a csoport teljes vagy részleges megsemmisítésének célzatával.

Halmazatot nem valósít meg, ha az elkövető a bűncselekmény egy, vagy több fordulatát valósítja meg azonos alkalommal és egy vagy több személy sérelmére követi el.