Btk. 162. § Öngyilkosságban közreműködés

 162. § (1) Aki mást öngyilkosságra rábír, vagy ennek elkövetéséhez segítséget nyújt, ha az öngyilkosságot megkísérlik vagy elkövetik, bűntett: 1-5 év.

(2) Az a 18. életévét betöltött személy, aki 18. életévét be nem töltött személyt bír rá öngyilkosságra, vagy ennek elkövetéséhez segítséget nyújt, ha az öngyilkosságot megkísérlik vagy elkövetik, 2-8 év.

Az öngyilkosságot elkövetők, megkísérlők általában korlátozott mértékben vagy egyáltalán nincsenek a beszámítási képességük birtokában, valamint ezeknek a cselekményeknek a büntetése nem szolgálná sem az általános, sem pedig az egyéni prevenciót. Ez azonban nem vonatkozik azokra a személyekre, akik az öngyilkosságban részesi tevékenységet fejtenek ki, cselekményük oly mértékben veszélyes a társadalomra, hogy büntetőjogi felelősségre vonásuk indokolt.

Tekintve, hogy az öngyilkosság, illetve annak megkísérlése nem bűncselekmény, az ehhez való részesi közreműködés nem lenne büntethető, ezért indokolt az öngyilkosságban közreműködés sui generis szabályozása. A közreműködő kizárólag akkor vonható felelősségre, ha az öngyilkosságot elkövették vagy legalább megkísérelték, mivel indokolatlanul kiterjesztené a bj-i felelősség körét, ha az eredménytelen öngyilkosságra rábírás, ahhoz való segítségnyújtás is bcs. lenne.

Az öngyilkosságban közreműködés elkövetője és passzív alanya bárki lehet. A tv azonban kiemelt védelemben részesíti a 18. életévét be nem töltött személyeket, ezért súlyosabban rendeli büntetni azokat a 18. életévüket betöltött elkövetőket, akik 18. életévét be nem töltött személyt bírnak rá öngyilkosság elkövetésére vagy ilyen korú személynek nyújtanak segítséget öngyilkosság elkövetéséhez. A súlyosabb elbírálást indokolja az is, hogy a 18 év alatti személyek személyisége még kialakulatlan, általában könnyebben befolyásolhatóak. Figyelemmel arra, hogy a tv a 14 év alatti személyek öngyilkosságra rábírását emberölésnek tekinti, ebben az esetben a passzív alanyok 14-18 év közötti személyek lehetnek.