Btk. 175. Emberi test tiltott felhasználása

175. § (1) Aki emberi gént, sejtet, ivarsejtet, embriót, szervet, szövetet, halott testét /annak részét, ill halott magzatot jogellenesen megszerez,vagyoni haszonszerzés végett forgalomba hoz,/azzal kereskedik,bűntett:3 év

(2) 1-5 év: egészségügyi szolgáltató alkalmazottja a foglalkozása körében követi el.

(3) (1): 1-5 év, (2): 2-8 év,

a) 18 éven aluli személy sérelmére,

b) üzletszerűen vagy

c) bűnszövetségben.

(4) Előkészület, vétség: az (1) esetben 1 év, a (2) és (3) esetben 2 év.

(5) E § alkalmazásában embrió alatt az anya testéből kikerült, valamint az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárás során létrejött, illetve létrehozott, a méhbe be nem ültetett embriót is érteni kell.

A 2009. évi CLXI. törvénnyel kihirdetett, a gyermekek eladásáról, a gyermekprostitúcióról és a gyermekpornográfiáról szóló, a Gyermek jogairól szóló egyezményhez fűzött Fakultatív Jegyzőkönyv 3. cikk 1. bekezdés (i) pont b) alpontja úgy rendelkezik, hogy valamennyi részes állam biztosítja, hogy a gyermek szerveinek haszonszerzés céljából történő átadására teljes mértékben kiterjed büntetőjoga, akár hazai vagy transznacionális szinten, akár egyéni vagy szervezett alapon követik el ezt a jogsértést. A 3. cikk 3. bekezdése előírja, hogy valamennyi részes állam olyan megfelelő büntetéssel rendelje büntetni ezeket a bűncselekményeket, amely büntetések figyelembe veszik azok súlyos természetét.