Btk. 215. § A lelkiismereti és vallásszabadság megsértése

A lelkiismereti és vallásszabadság megsértése

215. § Aki mást

a) lelkiismereti szabadságában erőszakkal vagy fenyegetéssel korlátoz,

b) vallásának szabad gyakorlásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályoz, bűntett: 3 év.

A bcs. az Alaptörvény VII. cikk (1) bekezdésében foglalt jogot részesíti védelemben. Eszerint mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más meggyőződés szabad megválasztását vagy megváltoztatását és azt a szabadságot, hogy vallását vagy más meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon, akár egyénileg, akár másokkal együttesen, nyilvánosan vagy a magánéletben kinyilvánítsa, vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolja vagy tanítsa. Ezen alapjog részletes szabályait a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény állapítja meg.

Az elkövetési magatartás a lelkiismereti szabadság korlátozása, illetve a vallás szabad gyakorlásának akadályozása. Akkor büntetendő, ha erőszakkal/fenyegetéssel valósul meg. Az erőszak e bcs. esetében személy elleni erőszak lehet. Az erőszak, amely lehet akaratot megtörő vagy akaratot korlátozó jellegű is, a sértett vagy más személy ellen is irányulhat.

A bcs. kizárólag szándékosan valósítható meg. A bcs-t tettesként bárki elkövetheti. A cselekmény az elkövetési magatartás megkezdésével, az erőszak, ill. a fenyegetés alkalmazásával már kísérleti szakaszba kerül, de befejezetté csak akkor válik, ha a lelkiismereti szabadság korlátozása, ill. a vallás szabad gyakorlásának az akadályozása is bekövetkezik.