Btk. 221. § Magánlaksértés

 Magánlaksértés

221. § (1) Aki más lakásába, egyéb helyiségébe vagy ezekhez tartozó bekerített helyre erőszakkal, fenyegetéssel vagy hivatalos eljárás színlelésével bemegy, illetve ott bent marad, vétség: 2 év.

(2) bűntett: 3 év, aki másnak a lakásába, egyéb helyiségébe vagy az ezekhez tartozó bekerített helyre, az ott lakó vagy azzal rendelkező akarata ellenére vagy megtévesztéssel

a) éjjel,

b) fegyveresen,

c) felfegyverkezve vagy

d) csoportosan

bemegy, vagy ott bent marad.

(3) Aki mást megakadályoz abban, hogy lakásába, egyéb helyiségébe vagy az ezekhez tartozó bekerített helyre bemenjen,

a) ha az (1) bekezdésben meghatározott módon követi el, az (1) bekezdés szerint,

b) ha a (2) bekezdésben meghatározott módon követi el, a (2) bekezdés szerint büntetendő.

(4) bűntett: 1-5 év: (1)-t a (2) módon követik el.

Jogi tárgya a lakás, egyéb helyiség és az azokhoz tartozó bekerített hely zavartalan használatához fűződő érdek. Alaptv. VI. cikk (1): mindenkinek joga van ahhoz, hogy otthonát tiszteletben tartsák.

Lakásnak tekintendő minden olyan zárt hely, amely emberek tartózkodási helyéül és rendszeres éjjeli szállásául szolgál. Az egyéb helyiség fogalma alá tartozik a lakással szorosan összefüggő helyiség, a gazdasági tevékenység végzésére és emberi tartózkodási helyül szolgáló zárt épületrész, valamit az emberek összejövetele céljára használatos helyiség. A lakáshoz tartozó bekerített hely a fallal/más módon körülvett terület, amely a lakás/egyéb helyiség rendeltetésszerű használatát elősegíti/kiegészíti. A bcs. csak másnak a lakása, egyéb helyisége v. bekerített helye tekintetében követhető el.

Az elkövetési magatartások a bemenetel vagy a bent maradás. A bcs. csak akkor valósul meg, ha az elkövetési magatartás tanúsítása jogellenes. A bemenetel a lakásba való egész testtel történő bejutás, csak tevékenységgel valósítható meg. A bent maradás passzív magatartás és mindaddig tart, amíg az elkövető a lakást, egyéb helyiséget, vagy a bekerített helyet teljesen el nem hagyja, és csak akkor állapítható meg, ha a bemenetel nem volt jogellenes. Az elkövetési módok közül az erőszak irányulhat személy és dolog ellen egyaránt. A hivatalos eljárás színlelése a sértettet megtévesztését jelenti. Az éjjeli elkövetés az éjszakai pihenésre szolgáló idő alatti elkövetést jelenti. További elkövetési módok a fegyveres és a felfegyverkezve, valamint a csoportos elkövetés. A lakással rendelkezőnek az akarata ellenére történő bemenetel, ill. bent maradás feltételezi a sértettnek az elkövető előtt félreérthetetlenül kifejezésre juttatott tiltó akaratát.

A bcs. csak szándékosan követhető el. A bcs-t tettesként bárki elkövetheti.

 Magánlaksértés (szabálysértés)

166. § (1) Aki másnak a lakásába, egyéb helyiségébe, v. ezekhez tartozó bekerített helyre az ott lakónak/ azzal rendelkezőnek akarata ellenére, vagy megtévesztéssel bemegy, vagy ott bennmarad, úgyszintén aki mást akadályoz abban, hogy a lakásába, egyéb helyiségébe vagy ezekhez tartozó bekerített helyre bemenjen..

(2) Magánlaksértés miatt szabálysértési eljárásnak csak magánindítványra van helye.