Btk. 225. § Kiszolgáltatott személy megalázása

Kiszolgáltatott személy megalázása

225. § (1) Aki mást, annak kiszolgáltatott élethelyzetét kihasználva arra bír rá, hogy magát megalázó magatartást tanúsítson, ha súlyosabb bcs. nem valósul meg, vétség: 1 év.

(2) 2 év:

a) rábírás során ellenszolgáltatást ad vagy ígér,

b) a magát megalázó személyről felvételt készít, vagy ilyen felvételt a nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tesz.

(3) bűntett: 3 év: üzletszerűen.

A kiszolgáltatott élethelyzetben lévő személyek (pl. hajléktalanok, szociálisan súlyosan hátrányos helyzetben lévők) lényegében „szórakozásból” történő megalázása, a méltatlan helyzetek felvételeken történő rögzítése az állam által nem tolerálható. A társadalmi viszonyok megváltozása olyan újabb, káros jelenségeket hozott felszínre, amely indokolja a védelem körének kiterjesztését. A tv. ugyanakkor nem kívánja kiterjeszteni a büntetőjogi védelmet a nem az egész életvitelt jellemző, tartós, csak az adott helyzetben fennálló, illetve csak pillanatnyilag kiszolgáltatott állapotban lévő személyekre.

A sajtóban és a médiában egyre gyakrabban jelennek meg hírek kiszolgáltatott emberek különféle formában végrehajtott bántalmazásáról, megalázásáról. Egyes elkövetők attól sem riadnak vissza, hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő embertársaikat újkori rabszolgaként tartsák, velük alantas munkát – úgynevezett csicskáztatást – végeztessenek. Az ilyen cselekményeket gyakorta szórakozásból követik el, erről felvételeket készítenek, és az interneten teszik mások által hozzáférhetővé.

Ezek a cselekmények leggyakrabban már meglévő tényállásokat valósítanak meg, amelyek – a teljesség igénye nélkül – a következők:

– Mások megbotránkozást, riadalmat keltő cselekményre rábírása: garázdaság bűncselekményének vagy szabálysértésének felbujtóként való elkövetése, ha pedig mindez erőszakkal párosul, kényszerítés bűntette.

– Mások verekedésre felhívása a rendzavarás szabálysértésének egyik fordulatában írt magatartás.

– Másoknak arra rábírása, hogy közerkölcsbe ütköző magatartást tanúsítson – természetesen, ha súlyosabb szabálysértés vagy bcs. nem valósul meg – a felbujtóként elkövetett közerkölcs megsértése szabálysértéseként szankcionálandó, stb.

Ugyanakkor léteznek olyan magatartások, amelyek a meglévő büntető- vagy szabálysértési tényállásokba nem illeszthetők bele, közös elemük, hogy mások kiszolgáltatott

helyzetét használják ki, és emberi méltóságuk sérelmét okozzák. A tényállás ezeket a helyzeteket hivatott kezelni azzal, hogy hatékony eszközt biztosít az állam számára többek között a hajléktalanok, vagy szociálisan súlyosan hátrányos helyzetben lévő más személyek védelmére.

A büntetőeljárás megindítását illetően a tényállásban foglalt bcs. osztja az ilyen jellegű bűncselekményekkel kapcsolatos, következetes szabályozási logikát, ez a cselekmény is magánindítványra büntethető.