Btk. 271. § Hatóság félrevezetése

271. § (1) Aki hatóságnál büntetőeljárás alapjául szolgáló olyan bejelentést tesz, amelyről tudja, hogy valótlan – és a 268. § esete nem áll fenn -, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Aki hatóságnál szabálysértési, illetve fegyelmi jogkör gyakorlójánál szabálysértési, illetve fegyelmi eljárás alapjául szolgáló olyan bejelentést tesz, amelyről tudja, hogy valótlan – és a 269. § esete nem áll fenn -, egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(3) Aki hatóságnál egyéb hatósági eljárás alapjául szolgáló olyan bejelentést tesz, amelyről tudja, hogy valótlan – és a 269. § esete nem áll fenn -, elzárással büntetendő.

A hatóság félrevezetésének jogi tárgya az igazságszolgáltatás zavartalan működéséhez fűződő társadalmi érdek.

A tényállás elkövetési magatartása olyan valótlan tartalmú bejelentés megtétele, amely hatóság vagy bíróság előtti előadásban büntetőeljárás, illetve szabálysértési eljárás, fegyelmi jogkör gyakorlója előtt, fegyelmi eljárás, hatóság előtt pedig a fentiektől különböző, más hatósági eljárás megindítására alkalmas. A korábbi szabályozáshoz képest az elkövetési magatartás kiegészült a szabálysértési, a fegyelmi, valamint a közigazgatási hatósági eljárás alapjául szolgáló valótlan bejelentés eseteire is annyiban, amennyiben az ott írt megkülönböztetés szerint hamis vád, továbbá szabálysértésre, fegyelmi vétségre, illetve közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegésre vonatkozó hamis vád nem áll fenn. Hamis vád bűntette valósul meg akkor, ha a tettes meghatározott személlyel szemben bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére vonatkozó valótlan tényállítást közöl a bírósággal vagy hatósággal. A bűncselekmény megállapításához a tettes által tudottan valótlan tartalmú bejelentés megtétele után nem kell büntető-, szabálysértési, fegyelmi vagy más hatósági eljárásnak indulnia, elég az, hogy a bejelentés a tartalma alapján alkalmas annak megindítására.

A hatóság félrevezetése vétségének bármely alakzata – akár egyenes, akár eshetőleges, de – kizárólag csak szándékosan követhető el.

A bűncselekmény nem speciális alanyú, azt bárki elkövetheti. A bíróság vagy hatóság félrevezetése esetében nem tipikus elkövetés a társtettesség, azonban, a tettesek azonos alkalommal, ugyanazon bíróság vagy hatóság előtt együtt tesznek bejelentést, a társtettesi minőség fogalmilag nem kizárt. A bűncselekmény elkövetéséhez a részesi alakzatok bármelyike, így a felbujtás és a bűnsegély egyaránt kapcsolódhat.

Vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel lesz büntetendő a büntetőeljárás alapjául szolgáló valótlan bejelentés, egy évig terjedhet a szabadságvesztés, ha a bűncselekményt szabálysértési vagy fegyelmi eljárás alapjául szolgáló valótlan bejelentéssel követik el, míg elzárással büntetendő, ha az bármely egyéb hatósági eljárás alapjául szolgál.