Btk. 279. § Hatósági eljárás megzavarása

279. § (1) Aki olyan kihívóan közösségellenes vagy erőszakos magatartást tanúsít, amely a hatóság eljárását megzavarja vagy akadályozza, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény a hatóság eljárását meghiúsítja.

(3) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt csoportosan, fegyveresen vagy felfegyverkezve követik el.

A hatósági eljárás akadályozása és a hatóság eljárásának megzavarása tényállások címe igen hasonló egymáshoz, tartalmuk azonban eltérő, ezért megtévesztő és félrevezető lehet e két alcím alkalmazása. Erre tekintettel előbbit a törvény – az elkövetési magatartást hangsúlyozva – kényszerítés hatósági eljárásban címre változtatja.

A hatóság eljárásának megzavarása körében az alapeseti cselekmények olyan kihívóan közösségellenes, de nem erőszakos, illetve erőszakos cselekmények – a vagylagosság miatt nem állapítható meg garázdaságot – a tettleges becsületsértés szintjét elérő, de azt meg nem haladó súlyosságú magatartások (pl. terhelt vagy tanú leköpése, sérülést nem okozó megrúgása, megütése) amelyek megzavarják vagy akadályozzák a bírósági eljárást. A bíróság méltóságát vagy a tárgyalás rendjét sértő eljárásjogi szankcióval sújtandó magatartások és e bűncselekmény elhatárolása – a fent írtakon túl – a bírósági jogértelmezés körébe tartozik.