Btk. 281. § Mentő körülmény elhallgatása

281. § (1) Aki olyan tényt, amelytől a büntetőeljárás alá vont személy elleni eljárás megszüntetése vagy az eljárás alá vont személy felmentése függhet, vele, védőjével vagy a hatósággal nem közöl, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Ha a mentő körülmény elhallgatása olyan bűncselekményre vonatkozik, amely életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető, a büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés.

(3) Aki olyan tényt, amelytől a szabálysértési, közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt indult vagy fegyelmi eljárás alá vont személy elleni eljárás megszüntetése függhet, vele, jogi képviselőjével vagy a hatósággal nem közöl, vétség miatt elzárással büntetendő.

(4) Nem büntethető mentő körülmény elhallgatása miatt,

a) aki a tény közlésével önmagát vagy hozzátartozóját

aa) büntetőeljárásban vagy hatósági eljárásban bűncselekmény,

ab) szabálysértési eljárásban bűncselekmény vagy szabálysértés,

ac) fegyelmi eljárásban bűncselekmény, szabálysértés, közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés vagy fegyelmi vétség

elkövetésével vádolná,

b) akinek tanúkénti kihallgatása törvény alapján kizárt.

A törvény a mentő körülmény elhallgatásának alapesetét kiegészíti azzal, hogy az elhallgatott tény közlése nem csak a terhelt felmentését eredményezheti, hanem az ellene folyatott büntetőeljárás megszüntetését is.

Új minősített eset, ha a mentő körülmény elhallgatása olyan bűncselekményre vonatkozik, amely miatt életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés is kiszabható.

A törvény büntetni rendeli a szabálysértési, közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt, fegyelmi vétség miatt indult eljárásokban az eljárás alá vont személy vonatkozásában elkövetett mentő körülmény elhallgatását is, amely vétség elzárással büntetendő. A felsorolt eljárások szankciórendszerének szigorodása miatt ugyancsak fokozott társadalmi érdek, hogy az eljárás alá vont személyek cselekményeinek megítélése során az eljáró hatóság, vagy fegyelmi jogkör gyakorlója e személyt mentő körülményekről is tudomással bírjon. Ennek érdekében a törvény büntetőjogi szankciót is kilátásba helyez.

A mentő körülmény elhallgatása bűncselekményének új tényállási elemeire figyelemmel – az önvádra kötelezés tilalmának elve alapján – a törvény részletesebben szabályozza a hatályos Btk.-hoz képest a büntethetőséget kizáró körülményeket.