Btk. 284. § Fogolyzendülés

284. § (1) Az a fogvatartott, aki más fogvatartottakkal együtt a fogvatartás rendjét súlyosan veszélyeztető, nyílt ellenszegülésben részt vesz, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő a fogolyzendülés

a) kezdeményezője, szervezője vagy vezetője,

b) résztvevője, ha a fogolyzendüléssel szemben fellépő személy ellen erőszakot alkalmaz.

(3) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a fogolyzendülés különösen súlyos következményre vezet.

(4) A büntetés öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a fogolyzendülés halált okoz.

(5) Aki fogolyzendülésre irányuló előkészületet követ el, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki az ellenszegülést önként vagy a hatóság felszólítására abbahagyja.

A fogolyzendülés jogi tárgy a büntető igazságszolgáltatás rendjéhez fűződő társadalmi érdek.

A fogolyzendülés bűntetténél a törvény a büntetés-végrehajtás rendje helyett a fogvatartás rendjét súlyosan veszélyeztető nyílt ellenszegülést nyilvánítja büntetendővé, figyelemmel arra, hogy a zendülés nem csak a büntetés-végrehajtási intézet keretein belül követhető el, hanem pl. rendőrségi fogdán is.

.A bűncselekmény elkövetési magatartása a büntetés végrehajtás rendjét súlyosan veszélyeztető, nyílt ellenszegülés. A nyílt ellenszegülés a szembehelyezkedésnek bármely aktív, vagy passzív formája lehet, mind tevéssel, mind pedig mulasztással elkövethető. Az ellenszegülés akkor nyílt, ha kifejezett, határozott, és mások által felismerhető. A cselekmény csak akkor tényállásszerű, ha a nyílt ellenszegülés a büntetés-végrehajtási intézet vagy rendőrségi fogda szabályszerű működése, rendje, fegyelme, a munkáltatás természete, ideje, rendeletek, utasítások, szabályok ellen irányul.

A bűncselekmény csak szándékosan követhető el. A szándékossághoz az elkövető tudatának át kell fognia azt is, hogy rajta kívül még legalább két fogoly vele együtt lép fel. A fogolyzendülés tettese kizárólag csak fogoly lehet. Fogolynak kell tekinteni a hatósági őrizetben lévő személyt, valamint azt, aki az elzárást, illetve az idegenrendészeti őrizetet büntetés-végrehajtási szervnél tölt.

A törvény a katonai bűncselekményként büntetendő zendüléshez hasonlóan minősített esetként szabályozza azt, ha a fogolyzendülés halált okoz.