Btk. 304. § Jogellenes fogvatartás

304. § (1) Az a hivatalos személy, aki eljárása során mást személyi szabadságától jogellenesen megfoszt, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a jogellenes fogvatartást

a) aljas indokból vagy célból,

b) a sértett sanyargatásával vagy

c) súlyos következményt okozva

követik el.

A jogellenes fogvatartás jogi tárgya kettős, részben a passzív alany személyi szabadsága, valamint a közhatalmat gyakorló apparátus működésébe vetett közbizalom.

A bűncselekmény elkövetési magatartása a passzív alanynak a személyi szabadságától való jogellenes megfosztása. Ilyennek minősül, ha a hivatalos személy a passzív alanyt jogellenesen elfogja, őrizetbe veszi, előzetes letartóztatásba helyezi, vagy őrizet alatt tartja. Annak a bűncselekmény megállapítása tekintetében nincs jelentősége, hogy a passzív alany magyar vagy külföldi állampolgár. A bűncselekmény a hivatalos személy oldaláról tudatos, szándékos törvényszegést feltételez.

A bűncselekmény tettese kizárólag a személyi szabadság jogszerű elvonására hivatali hatáskörében jogosult hivatalos személy lehet.

Minősített esetként tartalmazza a törvény, ha a jogellenes fogvatartást aljas indokból vagy célból követték el, ha az a passzív alany sanyargatásával jár, vagy ha súlyos következményt okozva követik el. A sértett sanyargatásán a passzív alany teste vagy tudata ellen irányuló olyan hatás előidézése értendő, amely meghaladja a jogellenes fogva tartással szükségszerűen együtt járó fizikai és pszichikai szenvedés mértékét. Súlyos következmény alatt minden olyan körülményt érteni kell, amely a passzív alanynak jelentős anyagi, egzisztenciális vagy erkölcsi hátrányt okoz.