Btk. 311. § Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak

311. § A 310. § szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekményt közfeladatot ellátó személy ellen követi el.

A törvény alapján büntetendő az, ha az előző szakaszban írt cselekményt közfeladatot ellátó személy ellen követik el. A közfeladatot ellátó személyeket a törvény Záró Része tartalmazza, akiknek a hivatalos személyekkel azonos büntetőjogi védelmét az indokolja, hogy közfeladatot látnak el.

A passzív alany kivételével a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak törvényi tényállási elemei megegyeznek a hivatalos személy elleni erőszak megfelelő törvényi tényállási elemeivel, az annak kapcsán írt indokolás ezen bűncselekményre nézve is irányadó.

A törvény a hatályos szabályokat csak annyiban változtatja meg, hogy nem veszi át hatályos Btk. közfeladatot ellátó személy elleni erőszak minősített eseteként meghatározott speciális passzív alanyi kör, azaz a pedagógus, nevelő, vagy oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott elleni erőszak szigorúbb szankcióit, hanem ehelyett egységesen felemeli a büntetési tételeket a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettének esetében is.