Btk. 323. § Közérdekű üzem működésének megzavarása

323. § (1) Aki közérdekű üzem működését jelentős mértékben megzavarja, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt

a) csoportosan,

b) bűnszövetségben vagy

c) különösen nagy kárt okozva

követik el.

(3) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt

a) fegyveresen,

b) felfegyverkezve vagy

c) különösen jelentős kárt okozva

követik el.

(4) Aki a közérdekű üzem működésének megzavarására irányuló előkészületet követ el, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(5) Aki a bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt három évig, különösen nagy vagy ezt meghaladó kár okozása esetén egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A közérdekű üzem fogalmát a Záró Rész határozza meg. A bűncselekmény elkövetési magatartása a közérdekű üzem működésének jelentős mértékű megzavarása. A tényállás elkövetési tárgyként kizárólag a „közérdekű üzemet” határozza meg, nem „bontja” azt elemeire. Nem szól külön az elkövetési módról sem. Így lehetővé vált egy absztraktabb tényállás megfogalmazása.

A bűncselekmény szándékosan és gondatlanul is elkövethető.

A törvény átalakítja a közérdekű üzem működése megzavarásának minősített eseteit.

A törvény (2) bekezdése két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni a csoportos, a bűnszövetségben, illetve a különösen nagy kárt okozó elkövetést.

A veszélyesebb elkövetési formákra figyelemmel a (3) bekezdés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni a fegyveresen vagy felfegyverkezve történő elkövetést, valamint ugyanilyen büntetési tétellel indokolt szankcionálni, ha az elkövetés különösen jelentős kárt okoz.

A „kár”, mint eredmény bevezetésére a közveszély-okozásnál írtak az irányadók.