Btk. 324. § Robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés

324. § (1) Aki robbanóanyagot, robbantószert vagy ezek felhasználására szolgáló készüléket

a) engedély nélkül készít, megszerez, tart, forgalomba hoz, vagy a tartásukra nem jogosult személynek átad,

b) engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít,

bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt üzletszerűen vagy bűnszövetségben követik el.

(3) Aki robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélésre irányuló előkészületet követ el, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A robbanóanyaggal vagy robbantószerrel való visszaélés bűncselekményét bárki elkövetheti. A bűncselekmény elkövetési magatartásai a következők:

– készítés,

– megszerzés,

– tartás,

– forgalomba hozatal,

– tartásra nem jogosult személynek átadás,

– engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve az ország területére behozatal, kivitel, átszállítás.

A bűncselekmény csak szándékosan követhető el. A bűncselekmény kiemelt társadalomra veszélyességét az is mutatja, hogy az előkészület is büntetendő.

A robbanóanyaggal vagy robbantószerrel való visszaélés elkövetési magatartásai alapesetben egységesen két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetettek lesznek, ugyanis a megszerzéshez, tartáshoz képest az országba történő behozatal nem jelent olyan többletmagatartást, amely a szigorúbb szankcionálást indokolná.