Btk. 333. § A nemzeti szocialista vagy kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása

333. § Aki nagy nyilvánosság előtt a nemzeti szocialista vagy kommunista rendszerek által elkövetett népirtás vagy más, emberiesség elleni cselekmények tényét tagadja, kétségbe vonja, jelentéktelen színben tünteti fel, vagy azokat igazolni törekszik, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A nemzeti szocialista vagy kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása körében a törvény új elkövetési magatartásként – figyelemmel a nemzetközi büntetőjogi gyakorlatra -büntetni rendeli az igazolni törekszik elkövetési magatartást, hiszen nemcsak a tények tagadása, hanem azok jogszerűségének igazolása is veszélyes a társadalomra.