Btk. 335. § Önkényuralmi jelkép használata

335. § (1) Aki horogkeresztet, SS-jelvényt, nyilaskeresztet, sarló-kalapácsot, ötágú vöröscsillagot vagy ezeket ábrázoló jelképet

a) terjeszt,

b) nagy nyilvánosság előtt használ, vagy

c) közszemlére tesz,

ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt elzárással büntetendő.

(2) Nem büntethető önkényuralmi jelkép használata miatt, aki azt ismeretterjesztő, oktatási, tudományos, művészeti célból vagy a történelem, illetve a jelenkor eseményeiről szóló tájékoztatás céljából követi el.

(3) Az (1)-(2) bekezdés az államok hatályban lévő hivatalos jelképeire nem vonatkozik.

Az önkényuralmi jelkép használata tekintetében a törvény nem változtat a hatályos szabályokon: horogkereszt, SS-jelvény, nyilaskereszt, sarló-kalapács, ötágú vöröscsillag vagy ezeket ábrázoló jelkép terjesztése, nagy nyilvánosság előtti használata, közszemlére tétele minősül bűncselekménynek.

Az Alkotmánybíróság 14/2000. (V. 12.) AB határozatában elutasította a hatályos Btk. 269/B. §-ához benyújtott indítványokat, amelyek a kérdéses tényállás alkotmányellenességének vizsgálatát célozták. Erre figyelemmel a jogalkotó továbbra is, a jelenleg hatályos megfogalmazással megegyezően, fenntartja az önkényuralmi jelkép használatának büntetőjogi szankcióját.

A bűncselekmény szubszidiárius.

Kizárt a büntethetőség, ha az önkényuralmi jelkép használatát ismeretterjesztő, oktatási, tudományos, művészeti célból vagy a történelem, illetve a jelenkor eseményeiről szóló tájékoztatás céljából követik el.