Btk. 338. § Közveszéllyel fenyegetés

338. § (1) Aki a köznyugalom megzavarására alkalmas olyan valótlan tényt állít, híresztel, vagy azt a látszatot kelti, hogy közveszéllyel járó esemény bekövetkezése fenyeget, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a közveszéllyel fenyegetés a köznyugalmat súlyosan megzavarta.

A közveszéllyel fenyegetés tekintetében a törvény a hatályos Btk.-hoz képest a korábbi két elkövetési magatartást egységesíti, és ugyanúgy rendeli büntetni a köznyugalom megzavarására alkalmas valótlan tény állítását, híresztelését, mint a közveszéllyel járó esemény bekövetkezésével fenyegetés látszatának keltését. Nem tartalmazza a törvény a „más előtt” kitételt, figyelemmel arra, hogy a dolog természetéből ez következik.

Az alapeseti minősítést két évről három évre emeli, ugyanakkor a hatályos Btk. 270/A. § (2) bekezdésében található minősített esetet mellőzi a törvény. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a radioaktív anyaggal fenyegetve történő elkövetés ne lenne a hatályos Btk. 270/A. § (2) bekezdésében írt szankcióval továbbra is fenyegetett.

Minősített esetként a törvény a köznyugalom ténylegesen bekövetkező súlyos megzavarását, mint eredményt határozza meg.