Btk. 340. § Rendbontás

340. § (1) Aki nyilvános rendezvény szervezőjének vagy rendezőjének a rend fenntartása érdekében tett jogszerű intézkedésével szemben erőszakkal vagy fenyegetéssel ellenállást tanúsít, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki sportrendezvényen a létesítménynek a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területére jogosulatlanul belép, ott tartózkodik, vagy e területre a sportrendezvény megtartását vagy mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bedob.

(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a rendbontást

a) csoportosan,

b) fegyveresen,

c) felfegyverkezve vagy

d) különös visszaesőként

követik el.

(4) A különös visszaesés szempontjából hasonló jellegű bűncselekmény

a) a testi sértés [164. § (3)-(6) és (8) bekezdés],

b) a hivatalos személy elleni erőszak [310. § (1)-(5) bekezdés], a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak (311. §), a hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy támogatója elleni erőszak (312. §),

c) a garázdaság (339. §),

d) a rongálás [371. § (1)-(6) bekezdés].

Két évig terjedő szabadságvesztéssel, a rendbontás alapesetével azonosan rendeli büntetni azt, aki sportrendezvényen a létesítménynek a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területére jogosulatlanul belép, ott tartózkodik, vagy e területre a sportrendezvény megtartását vagy mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bedob. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 71. § (1) bekezdésének c) pontja szerint a néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be. ha „nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy amelynek a sportrendezvényre való bevitelét a szervező a belépőjegy vásárlását megelőzően megtiltotta, és erről a belépőjegy vásárlóját megfelelő módon tájékoztatta”. A büntetőjog ultima ratio jellegére figyelemmel indokolt, hogy a „bármi” helyett csak az olyan tárgyak bedobása legyen büntetendő, amely a sportrendezvény megtartását vagy mások testi épségét veszélyezteti.

Új minősített eset lesz a fegyveresen történő elkövetés. A felfegyverkezve megvalósított rendbontás jelenleg is súlyosabban minősül, emellett – más bűncselekményekhez hasonlóan – a fegyveres elkövetés szerepeltetése az egységes és következetes szabályozás irányába hat.

A törvény mellőzi a különös visszaesőként történő elkövetés minősített esetét, és erre tekintettel a különös visszaesés szempontjából hasonló jellegű bűncselekmények feltüntetését is.