Btk. 344. § Biztonsági okmány hamisítása

344. § Aki a külön jogszabályban meghatározott

a) belépésre jogosító hamis biztonsági okmányt készít,

b) belépésre jogosító biztonsági okmány tartalmát meghamisítja,

c) hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi belépésre jogosító biztonsági okmányt felhasznál,

ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A törvény egy új tényállásban rendeli büntetni a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletben szereplő belépésre jogosító biztonsági okmányok hamisítását.

Az elkövetési magatartások megegyeznek a közokirat-hamisítás bűncselekmény 342. § (1) bekezdés b) pontjában és 343. § (1) bekezdés a) és b) pontjában szereplő elkövetési magatartásaival.

A cselekmény csak szándékosan követhető el, annak alanya bárki lehet.

A bűncselekmény szubszidiárius, csak abban az esetben állapítható meg, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg.