Btk. 366. § Kifosztás

366. § (1) Aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás végett

a) úgy vesz el mástól, hogy evégből lerészegíti, vagy bódult állapotát idézi elő,

b) az általa más bűncselekmény elkövetése során alkalmazott erőszak, illetve az élet vagy a testi épség elleni közvetlen fenyegetés hatása alatt álló személytől vesz el, vagy

c) védekezésre képtelen, illetve a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személytől elvesz,

bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a kifosztást

a) jelentős értékre,

b) csoportosan,

c) bűnszövetségben

követik el.

(3) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a kifosztást

a) különösen nagy vagy ezt meghaladó értékre,

b) jelentős értékre, csoportosan vagy bűnszövetségben

követik el.

A rendelkezés a kifosztás törvényi tényállását szabályozza. A kifosztás védett jogi tárgya a tulajdonjog és a cselekvési szabadság. Az elkövetési tárgya az elkövető számára idegen, értékkel bíró ingó dolog.

A kifosztás elkövetési magatartásai: másnak lerészegítése vagy bódult állapotának előidézése lopási céllal, az elkövető által elkövetett más erőszakos jellegű bűncselekmény hatása alatti dologelvétel, a védekezésre képtelen állapot kihasználásával történő elvétel.

A lerészegítés a sértett mértéktelen alkoholfogyasztásra való ösztönzését jelenti, amelynek eredményeként a sértett ittas állapotba kerül, s ezáltal a dolgának az eltulajdonítását nem tudja megakadályozni, holott ez józan állapotban lehetséges volna. A bódult állapot szintén olyan állapot előidézést jelenti, amelynek következtében a sértett nem tudja megakadályozni a dolga elvételét.

A kifosztás ezen fordulata célzatos bűncselekmény.

Az elkövető által más bűncselekmény elkövetése során alkalmazott erőszak, avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetés esetében a fenyegetés hatása alatt akkor áll a sértett, ha nem képes – akár pszichikai, akár fizikai okból – megakadályozni a dolog elvételét.

A védekezésre képtelen állapot kihasználásával történő elvétel esetében a sértett védekezésre képtelen állapotát nem a tettes idézi elő, vagy ha ő okozza, azt nem a jogtalan eltulajdonítás érdekében teszi.

A kifosztást tettesként bárki elkövetheti.

A törvény a kifosztás alapesete büntetési tételének alsó határát egy évre emeli fel.