Btk. 390. § Pénzhamisítás elősegítése

390. § (1) Aki pénzhamisításhoz szükséges anyagot, eszközt, berendezést, gyártási tervet, műszaki leírást vagy számítástechnikai programot készít, átad, elfogad, megszerez, tart, az ország területére behoz, onnan kivisz, azon átszállít, vagy forgalomba hoz, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a pénzhamisítás elősegítését bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el.

A cselekmény elkövetés tárgya a pénzhamisításhoz szükséges anyagok, eszközök, berendezések vagy számítógépes programok. E körbe tartoznak a speciális papírok, nyomdagépek, másológépek, klisék, festékek, számítástechnikai programok stb. A pénzhamisítás elősegítése tekintetében a törvény a gyártási terv és a műszaki leírás beépítésével bővíti azt a kört, (az elkövetési tárgyak körét) amelyeket érintően az elkövetési magatartás tanúsítása bűncselekményt valósít meg. Ezzel párhuzamosan a számítástechnikai program kifejezés váltja fel a számítógépes program fogalmát a korszerűsítés jegyében.

Az elkövetési magatartás ezeknek a tárgyaknak a készítése, megszerzése, tartása, átadása, az ország területére behozatala, kivitele, átszállítása vagy forgalomba hozatala. A törvény új elkövetési magatartásként építi be a pénzhamisításhoz szükséges anyag, eszköz, stb. elfogadását, megszerzését, és az országon való átszállítását, ugyanakkor a törvény a kereskedés helyett az annál tágabb tartalmú „forgalomba hoz” kifejezést használja. A bűncselekmény alanya bárki lehet.

A törvény minősített esetként súlyosabban rendeli büntetni a bűnszövetségben vagy üzletszerűen történő elkövetést.