Btk. 413. § Gazdasági titok megsértése

413. § (1) Az a bank-, értékpapír-, pénztár-, biztosítási vagy foglalkoztatói nyugdíjtitok megtartására köteles személy, aki bank-, értékpapír-, pénztár-, biztosítási vagy foglalkoztatói nyugdíjtitoknak minősülő adatot jogtalan előnyszerzés végett, vagy másnak vagyoni hátrányt okozva illetéktelen személy részére hozzáférhetővé tesz, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Nem valósítja meg a gazdasági titok megsértését, aki

a) a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó törvényben meghatározott kötelezettségének tesz eleget, vagy

b) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával, a bennfentes kereskedelemmel, piacbefolyásolással és a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos, törvényben előírt bejelentési kötelezettségének tesz eleget, vagy ilyet kezdeményez, akkor sem, ha az általa jóhiszeműen tett bejelentés megalapozatlan volt.

A törvény a gazdasági titok megsértésének a hatályos Btk. szabályaiban szereplő titokköréből az üzleti titkot kiemeli, és az elkövetési tárgy speciális jellegére, valamint a jogvédte érdekekre figyelemmel azt a fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmények fejezetébe helyezi át. A törvény e helyütt a bank-, az értékpapír-, a pénztár-, a biztosítási, illetve a foglalkoztatói nyugdíjtitok megsértését rendeli büntetni. Titoknak azon adatok, tények minősülnek, amelyek nyilvánossá nem tételéhez valamilyen érdek fűződik Az egyes titokkörökre vonatkozó szabályokat az egyes ágazati törvények tartalmazzák, ezek határozzák meg az egyes titokfajták fogalmát is.

A törvény az egyes gazdasági titokfajták megsértését csak akkor rendeli büntetni, ha a titoksértést jogtalan előnyszerzés végett – amely lehet anyagi vagy személyes jellegű is -, vagy másnak vagyoni hátrányt okozva követik el. A bűncselekmény alanya bárki lehet, aki a gazdasági titok birtokában van. A cselekmény kizárólag szándékosan követhető el.

A törvény az egyéb adatvédelmet (a személyes adat, az információs rendszerben lévő adat) szabályozó tényállásokkal egyezően, a hatályos szabályokhoz képest a bűncselekményre vonatkozó speciális maximumot alacsonyabban, két évben vonja meg.

A törvény változatlanul megtartja a gazdasági titok megsértése tényállással összefüggésben – a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó törvényben meghatározott kötelezettség, illetve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával, a bennfentes kereskedelemmel, piacbefolyásolással és a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos, törvényben előírt bejelentési kötelezettség teljesítése vagy kezdeményezése esetére – megállapított büntethetőséget kizáró okot.