Btk. 58. § A sportrendezvények látogatásától való eltiltás. A kitiltás

58. § (1) A bíróság az elkövetőt a sportrendezvényen való részvétel, az odamenetel vagy az onnan történő távozás során a sportrendezvénnyel összefüggésben elkövetett bűncselekmény miatt eltilthatja

a) bármelyik sportszövetség versenyrendszerében megrendezésre kerülő sportrendezvény látogatásától, vagy

b) bármelyik sportlétesítménybe való belépéstől, amikor az valamely sportszövetség versenyrendszerében megrendezett sportesemény helyszínéül szolgál.

(2) Az eltiltás legrövidebb tartama egy év, leghosszabb tartama öt év.

(3) Az eltiltás tartama az ítélet jogerőre emelkedésével kezdődik. Ha a sportrendezvények látogatásától való eltiltást szabadságvesztés mellett szabják ki, annak tartamába nem számít bele az az idő, amely alatt az elítélt a szabadságvesztést tölti, illetve amíg kivonja magát a szabadságvesztés végrehajtása alól. Ha a feltételes szabadságot nem szüntetik meg, a feltételes szabadságon töltött időt a sportrendezvények látogatásától való eltiltás tartamába be kell számítani.

buntetojog.info huligan

 Az elzárás mellett ez a másik olyan büntetés, amelynek bizonyos „szabálysértési hagyományai” már vannak.

A büntetés a sporthuliganizmus elleni megfelelő fellépés jegyében született és felfogható a kitiltás sajátos formájaként is.

A különbség nyilvánvaló: a tartózkodás lehetőségének megvonása nem egy állandó közigazgatási egységhez, hanem sportrendezvények idejére, azok lebonyolításának helyszínéhez kötődik.

 A büntetés feltételei és jellemzői a következő táblázattal szemléltethetők:

Kit? Honnan? Meddig?
azt a személyt, aki a bűncselekményt,-  a sportrendezvénnyel összefüggésben-  a rendezvényen-  a rendezvényre menet vagy

–  a rendezvényről távozóban

követi el.

–  sportszövetség rendezvényéről, és/vagy-  sportlétesítményből, verseny idején 1-5 évig

A kitiltásra okot adó bűncselekmény folyamatos is lehet,

DE már egyetlen, a sportrendezvénnyel összefüggésbe hozható elkövetési magatartás megalapozhatja e büntetés alkalmazását.

A törvény szóhasználatában szereplő „bármelyik” szó arra utal, hogy a kitiltás egy vagy több (akár valamennyi) sportág rendezvényeire vonatkozhat és előírható egy, több vagy valamennyi sportlétesítménytől való távolmaradás.

A korlátozás a sportrendezvény lebonyolításának helyszínére és idejére szól, ami helyes értelmezés szerint hosszabb időt jelent, mint az adott versenyszám ideje,

az adott létesítmény nézők számára történő megnyitásától kezdődik és addig tart, amíg a rendezvény helyszínét a nézők el nem hagyják.

A logikus értelmezés ellenére bizonyos jogalkalmazási problémák felvetődhetnek, s nem látszik teljesen megnyugtatóan megoldottnak az sem, hogy a sportrendezvény látogatásától eltiltott személy a rendezvényt követően a rendezvény helyszínének közelében már nincs korlátozva.

Ismétlődő vagy súlyos esetben ezért annak sem lehet akadálya, hogy e büntetést – ha feltételei adottak – kitiltással kombinálják.

E büntetés csak megfelelő beléptető-rendszer mellett, gyors és pontos regisztráció esetén lehet hatékony.

A büntetés tartamának számítása azonos módon történik, mint a korábbi tiltó büntetések esetében.

II. KITILTÁS

57. § (1) E törvényben meghatározott esetekben azt, akinek ott tartózkodása a közérdeket veszélyezteti, egy vagy több településről, vagy egy település, illetve az ország meghatározott részéből ki lehet tiltani.

(2) A kitiltás legrövidebb tartama egy év, leghosszabb tartama öt év.

(3) A kitiltás tartama az ítélet jogerőre emelkedésével kezdődik. Ha a kitiltást szabadságvesztés mellett szabják ki, annak tartamába nem számít bele az az idő, amely alatt az elítélt a szabadságvesztést tölti, illetve amíg kivonja magát a szabadságvesztés végrehajtása alól. Ha a feltételes szabadságot nem szüntetik meg, a feltételes szabadságon töltött időt a kitiltás tartamába be kell számítani.

 A kitiltás a tartózkodás szabad megválasztásának alkotmányos jogát korlátozó büntetés.

Bizonyos bűncselekmények elkövetése esetében mind védelmi, mind preventív célokat szolgálhat, ha az elkövető meghatározott területen való tartózkodása, s ezáltal újabb hasonló bűncselekmények elkövetése megakadályozható.

 Hangsúlyozni kell azonban, hogy nem valamiféle „biztonsági intézkedésről” van szó:

a kitiltás a bűncselekményhez kötődő, annak sajátosságaira reagáló joghátrány, s bizonyos idő elteltével remélhető, hogy csökkenhet, megszűnhet a bűnözésre korábban alkalmat adott, vagy ösztönzött terület kriminogén jellege.

Azáltal, hogy a kitiltás mellékbüntetésből büntetéssé vált, a korábbi szabályozással ellentétben már nemcsak szabadságvesztés mellett, hanem önállóan, illetve más büntetésekkel együtt is kiszabható.

DE: annyiban megőrizte sajátos jellegét, hogy továbbra is „törvényben meghatározott esetekben” alkalmazható, vagyis csak akkor, ha ezt a törvény lehetővé teszi.

Kitiltásra a Btk. Általános Része akkor ad lehetőséget, ha az elkövető a bűncselekményt a bűnszervezetben követte el.

A Különös Rész szerint a következő bűncselekmények kapcsán rendelkezik kitiltás alkalmazhatóságáról:

  • kuruzslás;
  • gyermekprostitúció kihasználása, prostitúció elősegítése, kitartottság és szeméremsértés;
  • környezetkárosítás, a természetkárosítás, orvvadászat, az orvhalászat, a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése és a tiltott állatviadal szervezése
  • állam elleni bűncselekmények,
  • garázdaság és rendbontás;
  • embercsempészés és tiltott szerencsejáték szervezése;
  • uzsora-bűncselekmény

BH: A kitiltás alkalmazása a tv felhatalmazása esetén is csak akkor indokolt, ha pl. az elkövető meghatározott helyen a bűnismétlést elősegítő személyi kapcsolatokkal rendelkezik, vagy az adott helyen egyéb ok folytán veszélyezteti a közérdeket.

BH: Nem tartotta indokoltnak a bíróság a garázdaság miatt elítélt büntetlen előéletű terhelt kitiltását, mert állandó lakosként a községben tartja el idős rokkant szüleit is.

A jogalkotó ezúttal elegendőnek tartja a büntetés öt évben történő maximalizálását,

azok a szabályok pedig, amelyek a büntetés időtartamának számítására vonatkoznak, megegyeznek az eltiltásoknál már ismertetett szabályokkal (szabadság melletti alkalmazhatóság esetén a szabadságelvonás ideje figyelmen kívül marad, az eredményes feltételes szabadság azonban figyelembe veendő).