A Btk. szerkezete

Általános rész

 • I. Fejezet – Alapvető rendelkezések
 • II. Fejezet – A magyar büntető joghatóság
 • III. Fejezet – A büntetőjogi felelősség
 • IV. Fejezet – A büntethetőséget kizáró vagy korlátozó okok
 • V. Fejezet – A büntethetőséget megszüntető okok
 • VI. Fejezet – A büntetőjogi felelősségrevonás egyéb akadályai
 • VII. Fejezet – A büntetések
 • VIII. Fejezet – Az intézkedések
 • IX. Fejezet – A büntetés kiszabása
 • X. Fejezet – Az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények és a mentesítés
 • XI. Fejezet – A fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések
 • XII. Fejezet – A katonákra vonatkozó rendelkezések

Különös rész

 • XIII. Fejezet – Az emberiesség elleni bűncselekmények
 • XIV. Fejezet – Háborús cselekmények
 • XV. Fejezet – Az élet a testi épség és az egészsége elleni bűncselekmények
 • XVI. Fejezet – Egészségügyi beavatkozás és kutatás rendje elleni bűncselekmények
 • XVII. Fejezet – Az egészséget veszélyeztető bűncselekmények
 • XVIII. Fejezet – Az emberi szabadság elleni bűncselekmények
 • XIX. Fejezet – A nemi élet szabadsága és a nem erkölcs elleni bűncselekmények
 • XX. Fejezet – A gyermekek érdekét sértő és család elleni bűncselekmények
 • XXI. Fejezet – Az emberi méltóság és az egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények
 • XXII. Fejezet – A közlekedési bűncselekmények
 • XXIII. Fejezet – A környezet és a természet elleni bűncselekmények
 • XXIV. Fejezet – Az állam elleni bűncselekmények
 • XXV. Fejezet – A minősített adat és a nemzeti adatvagyon elleni bűncselekmények
 • XXVI. Fejezet – Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények
 • XXVII. Fejezet – A korrupciós bűncselekmények
 • XXVIII. Fejezet – A hivatali bűncselekmények
 • XXIX. Fejezet – A hivatalos személy elleni bűncselekmények
 • XXX. Fejezet – A közbiztonság elleni bűncselekmények
 • XXXI. Fejezet – A nemzetközi kötelezettségen alapuló közbiztonsági célú előírások elleni bűncselekmények
 • XXXII. Fejezet – A köznyugalom elleni bűncselekmények
 • XXXIII. Fejezet – A közbizalom elleni bűncselekmények
 • XXXIV. Fejezet – A közigazgatás rendje elleni bűncselekmények
 • XXXV. Fejezet – A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények
 • XXXVI. Fejezet – A vagyon elleni bűncselekmények
 • XXXVII. Fejezet – A szellemi tulajdon elleni bűncselekmények
 • XXXVIII. Fejezet – A pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények
 • XXXIX. Fejezet – A költségvetést károsító bűncselekmények
 • XL. Fejezet – A pénzmosás
 • XLI. Fejezet – A gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények
 • XLII. Fejezet – A fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmények
 • XLIII. Fejezet – Tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmények
 • XLIV. Fejezet – A honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények
 • XLV. Fejezet – A katonai bűncselekmények

Záró rész

(a törvény szerkezete a 2013. augusztus 10-i állapotnak felel meg)