Visszaeső fogalmak

Visszaeső Különös visszaeső Többszörös visszaeső Erőszakos többszörös visszaeső fogalom A szándékos bűncselekmény elkövetője, ha korábban szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, vagy a annak végrehajtását részben felfüggesztették, és a büntetés kitöltésétől vagy végrehajthatósága megszünésétől az újabb bűncselekmény elkövetéséig három év még nem telt el Az a visszaeső, aki mindkét alkalommal ugyanolyan vagy hasonló jellegű bűncselekményt követett el A szándékos bűncselekmény elkövetését megelőzően visszaesőként végrehajtandó szabadságvesztésre, illetve visszesőként a szabadságvesztés végrehajtását részben felfüggesztették, és az utolsó a büntetés kitöltésétől vagy végrehajthatósága megszünésétől az újabb bűncselekmény elkövetéséig három év még nem telt el Az a többszörös visszaeső aki mindhárom alkalommal személy elleni erőszakos bűncselekményt követ el végrehajtási fokozat vétség esetén börtön
43.§ b) pont börtön
43.§ b) pont börtön
43.§ b) pont börtön
43.§ b) pont végrehajtási fokozat 2 évi vagy azt meghaladó szabadságvesztés esetén fegyház
42. § (3) bek. fegyház
42. § (3) bek. feltételes szabadlábra bocsátás fele rész letöltése után nem alkalmazható
47. § (3) bek. nem alkalmazható
47. § (3) bek. feltételes szabadságra bocsátás nem alkalmazható
47. § (4) c) pont feltételes szabadság alatt pártfogó felügyelet kötelező
48. § (3), 82. § (2) bek. kötelező
48. § (3), 82. § (2) bek. kötelező
48. § (3), 82. § (2) bek. próbára bocsátás pártfogó felügyelet kötelező
72. § (6) bek.,
82. § (2) bek. pártfogó felügyelet kötelező
72. § (6) bek.,
82. § (2) bek. nem alkalmazható
72. § (4) a) pont nem alkalmazható

72. § (4) a) pont szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése pártfogó felügyelet kötelező
82. § (2) bek.,
91. § (6) bek. pártfogó felügyelet kötelező
82. § (2) bek.,
91. § (6) bek. pártfogó felügyelet kötelező
82. § (2) bek.,
91. § (6) bek. nem alkalmazható
91. § (1) a) pont szabadságvesztési tételkeret felső határa a felével emelkedik, max. 20 év,
97. § (1) bek. a felével emelkedik, max. 20 év,
97. § (1) bek. kétszeresére emelkedik, ha így meghaladná a 20 évet vagy életfogytiglan is a fenyegetettség, akkor csak életfogytiglan,
97/A. § (1) bek. enyhítő szakasz csak különös méltánylást érdemlő eset-ben
97. § (2) bek. csak különös méltánylást érdemlő eset-ben
97. § (2) bek. nem alkalmazható
97/A. § (3) bek. szabadságvesztés helyett más büntetés(ek) 38.§ (3) nem alkalmazható
97/A. § (2) bek. tevékeny megbánás van helye nincs helye
36. § (3) bek. a) pont nincs helye
36. § (3) bek. a) pont nincs helye
36. § (3) bek. a) pont