Btk. 377. Hanyag kezelés

377. § (1) Akit idegen vagyon törvényen alapuló kezelésével vagy felügyeletével bíztak meg, és az ebből eredő kötelességének megszegésével vagy elhanyagolásával gondatlanságból vagyoni hátrányt okoz, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés három évig terjedő szabadságvesztés, ha a hanyag kezelés különösen nagy vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okoz.

A rendelkezés a hanyag kezelés törvényi tényállását szabályozza. A bűncselekmény jogi tárgya a sértettnek az az érdeke, hogy a más által történő vagyonkezelés vagy vagyonfelügyelet során ne szenvedjen vagyoni hátrányt. Az elkövetési tárgy kapcsán a hűtlen kezelésnél kifejtettek irányadók.

A hanyag kezelés esetében az elkövető idegen vagyon kezelésével van megbízva. A felügyelettel megbízott is az elkövetői körhöz tartozik. A kezelésnek, felügyeletnek törvényen kell alapulnia. A vagyonkezelés magában foglalja az azzal való gazdálkodást, gyarapítást, őrzést.

Az elkövetési magatartás a kötelességszegés, illetve a kötelesség elhanyagolása. A kötelességszegés aktív magatartás is lehet, az elhanyagolás értelemszerűen csak nem tevésben nyilvánulhat meg.

A hanyag kezelés eredmény-bűncselekmény. A kötelességszegéssel, illetve az elhanyagolással okozati összefüggésben kell lennie a vagyoni hátránynak.

A kötelességszegés szándékos, az elhanyagolás gondatlan lehet, a hanyag kezelés eredményét illetően azonban az elkövetőt csakis gondatlanság terhelheti.

A hanyag kezelést tettesként csak az idegen vagyon kezelésével, felügyeletével megbízott személy követheti el. Tekintettel arra, hogy gondatlan bűncselekményről van szó, részesi alakzat fogalmilag kizárt.