B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG

TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

Egyes tételeknél szükséges

  • a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.)
  • a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.)
  • a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű       rendelet (Bv. tvr.),
  • a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény,
  • a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.),
  • a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet,
  • a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet (Bv. szabályzat)
  • a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet,
  • a javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet
  • adott tételnél megjelölt rendelkezéseinek ismerete.

Mindig a vizsga napján hatályos törvényszöveget kell a vizsgázónak ismernie.

Büntetés-végrehajtási jog

1. tétel: A büntetés és az intézkedés végrehajthatósága, intézkedés a végrehajtás iránt és a végrehajtást kizáró okok. A szabadságvesztés végrehajtásának elévülését félbeszakító intézkedések. Be. 588-590. §, Bv. tvr. 1. §, 17-18/C. §, 23. §, 81. §., Bv. szabályzat 1. §, 5/2008. Büntető jogegységi határozat

2. tétel: A büntetés-végrehajtási bíró hatáskörébe tartozó eljárások, eljárásának speciális szabályai. Jogorvoslat a büntetés-végrehajtási bíró végzése ellen, annak elbírálása. Bv. tvr. 6-16. §, 4/2000. Büntető jogegységi határozat, BH2004. 133., 2/2010. Büntető jogegységi határozat

3. tétel: Halasztás a büntetés végrehajtásának megkezdésére. Be. 591-595. §, 9/2002.(IV.9.) IM rendelet 21. §, BH2000. 146., 17/2007. BKv

4. A feltételes szabadságra bocsátás esedékessége, előkészítése, elbírálása. Btk. 38-39. § és 42-43. §, Bv. tvr. 8. §, 23/B-23/C. §, 9/2002.(IV.9.) IM rendelet 10. § (2) és (6) bekezdés, 36. § (1) bekezdés, 40. §., Bv. szabályzat 198-200 §,

5. A feltételes szabadság kizárása a letöltés megkezdésének elmulasztása miatt. A feltételes szabadság megszüntetése. Btk. 40. § (1)-(3) bekezdés, Bv. tvr. 9. § és 23/D. §, 9/2002.(IV. 9.) IM rendelet 41-48. §, 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 47. § (1) bekezdés, (4) bekezdés b) pont és (6) bekezdés, 2/2010 Büntető jogegységi határozat, 2/2011 Büntető jogegységi határozat, 82/2010. BKv.

6. A szabadságvesztés végrehajtásának rendje. A büntetés-végrehajtási szervezet felépítése. A szabadságvesztés fokozatának megváltoztatása. Btk. 35. §, 110. §, Bv. tvr. 7. §, 24-28/A. § és 28/C. §, 1995. évi CVII. törvény, 9/2002.(IV.9.) IM rendelet 49. §, Bv. szabályzat 194. § (1)-(3) bekezdés, 194/A. §, BH2005. 345.

7. A szabadságvesztés fokozatának utólagos meghatározása. Enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása. Bv. tvr. 7/A. §, 14. §, 28/B. §, 9/2002.(IV.9.) IM rendelet 50-51. §, Bv. szabályzat 167-168. § és 217. §, BH1996. 138., BH1995. 388.

8. A szabadságvesztés félbeszakítása. Átmeneti csoport, gyógyító-nevelő csoport. Bv. tvr. 22. §, 29. § és 31. § (2) bekezdés, 9/2002.(IV. 9.) IM rendelet 4. § (9) bekezdés, 21. § (2) bekezdés és 38. § (3) bekezdés, Bv. szabályzat 170-187. §, BH2000. 146.

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése. Bv. tvr. 2. §, 32-40. §, Bv. szabályzat 53. §, 68-79. §, 85-100. § és 224. §

10. Az elítélt jutalmazása. Az elítélttel szemben alkalmazható fegyelmi fenyítések, kényszerítő eszközök. Bv. tvr. 41-43. § és 51. § (1) bekezdés, Bv. szabályzat 61-67. §, 80-84. §

11. Befogadás a bv. intézetbe. A szabadítási eljárás. Bv. tvr. 5. §, Bv. szabályzat 10-31. §, 196-197. §, 201-206/B. §, 207-209. §, 218-220. §, 221-222. § és 231-232. §

12. Az elítéltek elhelyezése. A fogvatartás rendje és biztonsága. Az elítélt munkáltatása, képzése. Bv. tvr. 30-31. §,33. § (4)-(4c) bekezdés, 36. § (4)-(4a) bekezdés, 39. §, 44-45. §, 49. §, 50. § (1) bekezdés, 53. § és 54. § (4) bekezdés, Bv. szabályzat 32-52. §, 101-146. §, 210. §, 210/B. §, 211. §, 215-216. §, 223. §

13. A közérdekű munka végrehajtásának szabályai. A halasztás és félbeszakítás, a közérdekű munka átváltoztatása szabadságvesztésre és végrehajthatósága megszűnése megállapításának szabályai. Btk. 47-49. §, Be. 591/B. § és 595. §, Bv. tvr. 10-11/B. §, 60-67/D. § 9/2002.(IV. 9.) IM rendelet 53-72. §, 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 24-37. §, BH2002. 126.

14. A pénzbüntetés végrehajtása. A halasztás, részletfizetés és a pénzbüntetés átváltoztatása szabadságvesztésre szabályai. Btk. 50-51. §, Be. 592. §, 595. §, Bv. tvr. 11/C. § és 68-69. §, 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 8. §, 77-82. §. 5/2008. Büntető jogegységi határozat

15. A foglalkozástól eltiltás, a járművezetéstől eltiltás, a kitiltás, a sportrendezvények látogatásától való eltiltás, a kiutasítás és a közügyektől eltiltás végrehajtása. Btk. 52-62. §, Bv. tvr. 12. §, 70-76. §, 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 93/A-99. §, BH2001. 410.

16. A kényszergyógykezelés végrehajtása. Btk. 78. §, Bv. tvr. 83-84/B. §, 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 110-113. §, 146-147. §

17. A vagyonelkobzás foganatosítása, az elkobzás és az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének végrehajtása. Btk. 72-77. §, Be. 596/A. §, Bv. tvr. 87-91. §, 9/2002. (IV.9.) IM rendelet 83. § és 127/A-127/D. §

18. A pártfogó felügyelet végrehajtásának általános szabályai, előkészítése és a nevelési terv. A pártfogó felügyelő feladatai, a pártfogolt kötelességei. Az elítéltek utógondozása. Btk. 69-70. § és 71. § (1) bekezdés, Bv. tvr. 13. §, 92-96. §,102. § és 113-115. §, 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 115-122. §, 124-125/A. §, 8/2013.(VI. 29.) KIM rendelet 38-46. § és 57-58. §

19. A pártfogó felügyelet magatartási szabályai és annak megváltoztatása. A pártfogó felügyelet megszüntetése. Fiatalkorúak pártfogó felügyelete. A pártfogó felügyelet végrehajtása a vádemelés elhalasztása esetén. Btk. 70. § (3) bekezdés, 71. § és 119. §, Bv. tvr. 13/A. §, 100-101. §, 102/A. §, 103. §, 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 123. § és 126-127. §, 8/2013.(VI. 29.) KIM rendelet 38. § (1) bekezdés, 47. § (2) bekezdés, (4) bekezdés a) pont és (5)-(6) bekezdés, 50. § (2) bekezdés és 51-58. §

20. A javítóintézeti nevelés végrehajtása. Btk. 120-122. §, Bv. tvr. 15-16. §, 105-112/A. §, 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 128-133. §, 30/1997.(X.11.) NM rendelet.

21. Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Be. 135. §, Bv. tvr. 116-121/B. §, 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 135-145/A. §, Bv. szabályzat 233- 262. §, 85/2010. BKv, BH2001.105.

22. Az elzárás és a szabálysértési elzárás végrehajtása és azok különös szabályai. Bv. tvr. 122-125/D. §, 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 52/B-52/F. § és 89. §, Bv. szabályzat 232/A-232/B. §

Szabálysértési Jog

23. A szabálysértés fogalma. A szabálysértés büntethetőségének elévülése (relatív és abszolút elévülés). A Szabs. tv. büntetési rendszere. Szabs. tv. 1. §, 6. §, 7-20. §.

24. A szabálysértés miatt eljáró hatóságok. A bíróság mint szabálysértési ügyekben eljáró hatóság. A bíróság hatásköre és illetékessége. Szabs. tv.38-39. §, 41-42. §, 141. § (5) bekezdés, 142. § (4) bekezdés c) pontja, (5) bekezdés 144. § (3) bekezdés, BH2003.185.

25. A szabálysértési eljárásban részt vevő személyek. Szabs. tv. 52-55. §.

26. Kényszerintézkedések a szabálysértési eljárásban. Szabs. tv. 72-77. §

27. A szabálysértési eljárás megindulása. A feljelentés elutasítása. Ügyintézési határidő. A szabálysértési eljárás felfüggesztése. A szabálysértési eljárás megszüntetése. Szabs. tv. 78-83. §

28. A szabálysértési hatóság határozatai. Szabs. tv. 94-97. §

29. Helyszíni eljárás. Szabs. tv. 99-101. §

30. Jogorvoslat a szabálysértési hatóság határozatával szemben. Szabs. tv. 105-116. §

31. A szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértésekre és az elbírálásukra vonatkozó általános szabályok Szabs. tv. 117-126/A. §, 166-179. §

32. Panasz. Ügyészi törvényességi felügyelet. A perújítás. Szabs. tv. 98. §, 43. §, 127-132. §

33. Eljárás az Alkotmánybíróság szabálysértési ügyet vagy szabálysértési ügyben alkalmazott jogszabályt érintő határozata alapján Szabs. tv. 133. §

34. A szabálysértési határozatok végrehajtása. Szabs. tv. 138-148. §