Btk. 321. Bűnszervezetben részvétel

321. § (1) Aki bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetésére felhív, ajánlkozik, vállalkozik, a közös elkövetésben megállapodik, vagy az elkövetés elősegítése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő feltételeket biztosítja, illetve a bűnszervezet tevékenységét egyéb módon támogatja, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Bűnszervezetben részvétel miatt nem büntethető, aki a bűncselekményt, mielőtt az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti, és az elkövetés körülményeit feltárja.

A bűnszervezet tényállása szigorúbb a hatályos Btk. 263/C. § (1) bekezdésében foglaltakhoz képest, arra való tekintettel, hogy a hatályos Btk. szövege csak a bűntettekre terjed ki, ezzel szemben az új rendelkezés magában foglalja a bűntettek mellett a vétségeket is. Értelemszerűen azonban csak azokat, amelyek esetében fogalmilag nem kizárt a bűnszervezetben történő elkövetés (pl. a gondatlan bűncselekmények nem tartoznak ide).

A bűnszervezet tényállása továbbra is büntetni rendeli az előkészületi jellegű sui generis elkövetési magatartásokat. A törvény büntetni rendeli a bűnszervezetben történő elkövetésére felhívást, ajánlkozást, vállalkozást, a közös elkövetésben megállapodást, a bűncselekmény elkövetésének elősegítése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő feltételek biztosítását, valamint a bűnszervezet tevékenységének egyéb módon való támogatását.

A törvény fenntartja a hatályos szabályokkal egyezően a büntethetőséget megszüntető egyéb okot, amely arra ösztönözheti a bűnszervezetben résztvevő személyt, hogy cselekményét a hatóság előtt feltárja, és ezáltal mentesüljön a jogkövetkezmények alól.