Példa jogesetek az Új Btk. alapján

 1. Az előrehaladott terhes állapotú sértettet az ittas vádlott hasba rúgja, ami által a sértett elvetél – minősítés: súlyos egészségromlást okozó testi sértés (sts minősített esete)
 1. A sértettet a vádlott a névtelen utcán leteperte megerőszakolta, majd arra kényszerítette, hogy orálisan elégítse ki – minősítés: erőszakos közösülés alapesete, amelybe a bírói gyakorlat szerint, a közvetlenül azt követő szemérem elleni erőszak beolvad
 1. A vádlott az üzlet kirakatát betöri és eltulajdonít egy Napóleon konyakot a kirakatból – minősítés dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétsége (a konyak értéke 10.000,- Ft. alatti, önmagában csak szabálysértés lenne, de a betört kirakatüvegre, azaz a rongálási kárra tekintettel lesz bűncselekmény, azon belül vétség: Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a II. bekezdés d) pontja szerint minősülő lopás vétsége) megvalósul a rongálás is, mivel a rongálással okozott kár az üvegbetöréssel jelentős, így az nagyobb büntetési tétellel fenyegetett, mint a lopás vétsége (BK. 126.)
 1. A szülő nő, még a szülőcsatornában megfojtja magzatát, minősítse a vádlott cselekményét: alkalmatlan tárgyon elkövetett emberölés kísérlete, mivel büntetőjogi szempontból az emberi élet kezdete az az időpont, amikor a szülés vagyis a gyermeknek az anya testétől történő elszakadási folyamata megindul, tolófájdalmak megindulása, vagy császármetszésnél műtéti beavatkozás kezdete.
 1. szülő nő magára hagyja életképes újszülött gyermekét, aki meghal: eshetőleges szándékkal elkövetett emberölés – a megoldásnál térjünk ki a Btk. időbeli hatályára, mert esetleg a korábban hatályban volt újszülött megölésének tényállása, emberölés privilegizált tényállása is megállapítható, a cselekmény elkövetése időpontjának függvényében
 1. két vádlott feltöri a sértett gépkocsiját, egyikük vezeti, majd felveszik utasnak harmadrendű vádlottat, aki tud arról, hogy az autó honnan van, 327. § elkövetési magatartásának első fordulata – társtettességben elkövetett jármű önkényes elvétele (megoszlanak a vélemények, de a 3. ember is elköveti, mivel utasként ő is használja az idegen járművet)
 1. Sértett és vádlott dulakodnak, a vádlott megszorítja a sértett nyakát, aki eszméletét veszti, majd meghal, a vádlott otthagyja, majd eszébe jut, hogy elvigye értékeit, a sértettnél talált kisebb értéket magához veszi – minősítés: kifosztás és emberölés Itt érdemes elmondani a 2/1998. sz. Büntető jogegységi határozatot, illetve 1997/324. sz. BH-t: azaz kifosztás alapesetének b) pont szerinti alakzatát kell megállapítani: ha az elkövető a sértett megölése után nyomban veszi el annak értékeit, ha azonban az ölési cselekményt elhagyja, majd később megy vissza az elhalt ingóságait magához venni, ez lopás FONTOS: a rongálás és a zsarolás törvényi tényállását nem kell megtanulni a tételsor szerint, a jogesetek közül 2-3 alkalommal azonban előjönnek, olvassátok el a tényállást mindenképpen, ha ezt húzzátok.

 1. Feleség megcsalja a férjét, egy másik férfi azt mondja neki, ha nem fekszik le vele, beárulja a férjének – minősítse a cselekményt. Minősítés és a helyes feladatmegoldás: a férfi a kényszerítés vétségét valósítja meg, ez az ún. nemi zsarolás esete, amit el kell határolni a vagyon elleni bűncselekmények körébe tartozó zsarolástól: az egyikben van jogtalan haszonszerzés (zsarolás) a másikban nincs. Kényszerítés amiatt: hogy a férfi mást arra kényszerít, hogy valamit tegyen…

 1. a rendszeresen italozó életmódot folytató élettársak 2,4,6 éves, alvó gyermeiket egyedül hagyva a házban éjszaka elmennek otthonról, a legnagyobb felkel játszik egy doboz gyufával, majd a három gyerek füstmérgezésben meghal – minősítés gondatlanságból (negligentia a gondatlanság foka) elkövetett emberölés, elvárható körültekintést elmulasztotta
 2. foglalkozni kell azzal, hogy a szülőket felelősségre lehet-e vonni az eset előtti magatartásuk miatt, kiskorú veszélyeztetésének bűntette megállapítható-e vagy sem, ne felejtsük el: mindegyik szülő önálló tettese (és nem társtettese) lesz a bűncselekménynek, a gondatlan alakzat miatt, 195. § esetén, amiatt, hogy a felelősség a szülőket önállóan terheli

 1. MÁV állomásfőnöknek rendszeresen a tudomására jut, hogy a vasúti dolgozók rendszeresen dézsmálják a szállítmányt. Ő a zsákmányból nem kap. – a fenti cselekmény nem bűncselekmény, a MÁV állomásfőnök büntetőjogi felelősségre nem vonható, mivel cselekménye – tehát tud róla, de nem tesz bejelentést, de nem is bújtatja az elkövetőket (teljesen passzív)  – nem ütköztethető egyetlen törvényi tényállásba se:

Az alábbi bűncselekmény kizárásáról kell beszélni: miért nem bűnpártolás, orgazdaság, hűtlen kezelés (mert ez gazdálkodást feltételez, az állomásfőnöknek ilyen kötelezettsége nincs), nincs feljelentési kötelezettsége annak, aki tudomást szerez a lopásról, ennek elmulasztása legfeljebb fegyelmi, munkajogi felelősség, bűnpártolás nem lehet, mert nem szerepel a törvényi tényállásban, hogy tárgyi vagy személyi bűnpártolói magatartást fejt ki, nem rejt el zsákmányt, nem vezeti félre a hatóságot, mivel nem kap a zsákmányból, így orgazda sem lehet

 1. pénztáros nő rendszeresen pénzt vesz ki a kasszából, úgy hogy a megvásárolt tételeket nem üti be a pénztárgépbe, az árukért kapott pénzt zsebre rakja – minősítés sikkasztás, el kell határolni a sikkasztást a hűtlen és a hanyag kezeléstől

 1. a vádlott bottal ütlegeli a sértett lábát, több mint egy órán át, a sértett lábán keletkezett zsírembólia sérülések, egyenként 8 napon belüli gyógytartamúak, de összességükben a sértett halálához vezetnek – minősítés halált okozó testi sértés, megindokolni miért nem eshetőleges szándékkal elkövetett emberölés (15. számú irányelv alapján) mert a vádlott magatartásából (objektív körülményekből) arra következtethetünk, hogy csupán testi sérülést akart okozni, ölési szándéka nem volt, életfontosságú szerveket pl. nem ütlegelte, önmagukban a sérülések nem voltak komolyak, ám az okozati összefüggés, a sérülések együttes jelenléte a szervezetben vezetett a szándékon túli halálos eredményhez

 1. 50 éves apa 20 éves lányával 10 éven át közösül a lány beleegyezésével minősítse cselekményét:

a megoldásnál végig kell menni, mikor hány éves a lány, mert döntően a passzív alany életkora határozza meg a nemi erkölcs elleni cselekmények minősítését.

Amíg a lány nem tölti be a 12. életévét addig erőszakos közösülés, azaz irreleváns a sértetti beleegyezés a Btk. 210. §-ban megfogalmazott vélelem miatt

Minősített eset valósul meg, mivel a lány az apa felügyelete alatt áll (akkor is ha pl. az apa elvált az anyától, és csak ritkán látja a gyermeket, mert ha a bíróság nem zárta ki a szülői felügyeleti jogot, akkor a felügyeleti jogot az apa a gyerekláthatás során gyakorolja)

Itt kérdés, hogy a 197. § (3) bekezdés szerinti további felminősítő szakasz megállapítható-e, a kétszeres értékelés tilalma miatt – nem kell állást foglalni, lényeg, hogy beszéljetek róla, hogy a (3) bekezdés megállapíthatósága ebben az esetben kérdéses, mivel a 12 évet, mint védekezésre képtelen állapotot, a 12 életév alatti passzív alany életkorát kétszer vesszük(vennénk) figyelembe

Ez esetleg akkor megállapítható a kül. részi tankönyv szerzői szerint, ha nincs a 12 éves sértettnek releváns beleegyezése, azaz az apa erőszakot, vagy kvalifikált fenyegetést alkalmaz a lánnyal szemben

12 és 14 éves kor között az apa a megrontás bűntettének minősített esete Btk. 201. § (3) bekezdése valósul meg, mivel az elkövető sértett hozzátartozója, és továbbra is a sértett beleegyezéséből indulunk ki,

14 éves kor felett apa és lánya vérfertőzést valósítanak meg, (ezt alakilag megvalósítják mindig, amikor a lány fiatalabb volt, de a megrontás és az erőszakos közösülés minősített eseteiben a szülői felügyeleti, hozzátartozói viszonyt már értékeltük, így ezen bűncselekmények együttes – halmazatban történő – megállapítása kettős értékelés lenne)

18 év felett apa és lánya ismét a vérfertőzés bűntettét követik el, de 18 éves kora felett már a leszármazó, azaz a lány is büntethető lesz.

15.A vádlott levelet küld a jómódú sértettnek, hogy megöli a lányát, ha nem tesz le 5 millió forintot három méterre egy vasúti átjárótól

a rendőr azt tanácsolja, hogy újságpapírt tegyenenek a megjelölt helyre – minősítés zsarolás Btk. 323. § (2) b.) minősített eset kísérlete; akkor lenne befejezett, ha az eredmény a kár bekövetkezik, jelen esetben a sértett színleli a teljesítést, a zsaroló leleplezése érdekében. (Akkor is kísérlet van, ha amegfenyegetés, kényszerítés nem volt sikeres.)

 1. vádlott nikotint önt apja borába, hogy megölje őt, apa rosszul lesz majd a vádlott értesíti a mentőket, így az apa csak 8 napon túl gyógyuló sérülést szenved halál helyett – ez az önkéntes eredményelhárítás esete Btk. 17. § (3) bek. A maradékbűncselekményért a vádlott felel: súlyos testi sértésért (az enyhítő szakasz a büntetés kiszabása során alkalmazható)

 1. vádlott barátját feljelentették, a vádlott, aki rendőr megsemmisíti a feljelentést (közokirat)  minősítés Btk. 225. § hivatali visszaélés – a rendőr bárki másnak szerezheti a jogtalan előnyt akkor is ez a cselekmény valósul meg, ha azonban a feljelentés eltűntetésének ellenértékeként kap pénzt, az hivatali vesztegetés (ő passzív vesztegető, aki adja neki az aktív hivatali vesztegető) az okirat megsemmisítése eszközcselekmény és  beolvad

 1. vádlott egy zsák gyümölcsöt lopott a mezőőr feltartóztatja, a vádlott ütlegelni kezdi a mezőőrt 8 napon belüli sérülést okozva neki: Btk. 321. § (2) bekezdése rablás valósul meg: tetten ért tolvaj a dolog megtartása végett erőszakot alkalmaz, a kts beolvad, kétszeresen célzatos cselekmény, a jogtalan eltulajdonítás és adolog megtartása is célzatos, a rablás ezen fordulatával halmazatban megállapítani a lopást kizárt

 1. lopási cselekmény elkövetése, amelynek értéke alapján a cselekmény minősítése az elkövetéskor vétség, elbírálás idején szabálysértés – hogyan kell az ügyet megítélni, a Btk. 2. § kell figyelembe venni (időbeli hatály és visszaható taály tilalma alóli kedvező kivétel elve, mivel az enyhébb elbírálást a szabálysértési felelősségre vonás jelenti, az elbíráláskor hatályos szabályt kell nézni)

 1. a sértettet a két általa nem ismert vádlott lerugdossa a földre, a földön tovább rugdalják,  amikor az egyik vádlott lábát rúgásra lendíti a sértett az étkezéshez használt késsel életveszélyes sérülést okoz a vádlottnak – jogos védelmi helyzet fennáll, az életveszélyt okozó testi sértés miatt nem állapítható meg a bj felelősség

 1. a két vádlott közösülni akar a sértettel, de az nem akarja, I. rendű befejezi a közösülést, a másodrendű esetében a nemi szervek érintkezése nem történik meg – minősítés: Btk. 197. § (2) c) erőszakos közösülés minősített esetének a kísérlete, mert ketten egymás cselekményéről tudva, azonos alkalommal közösülnek – beszélni kell arról, hogy mindaddig amíg mindakettő cselekménye nem befejezett, addig kísérlet , de szándékegységben kell cselekedniük, mindegyik akarjon közösülni

 1. a rendező sértett megkérdezi előadás után a színikritikustól, hogy mi a műről a véleménye és felveszi az elhangzottakat diktafonra, a színikritikus elmondja, hogy a rendező rosszul értelmezte a mű alapjául szolgáló regényt, a rendezés teljes dilettantizmusról árulkodik – minősítés becsületsértés, avagy a vélemény nyilvánítás szabadságára tekintettel nincs is bűncselekmény
 2. francia állampolgár fegyveres kommandót szervez Párizsban,80 tagból áll, célja, hogy kikémlelje a magyarországi viszonyokat………és az alkotmányos rendet megváltoztassa – a nemzetbiztonsági szolg. Lefüleli őket így nem tudják végrehjatani a cselekményt, büntethetőséget megszüntető ok nem áll fenn, mivel nem önkéntes elállás folytán nem lesz befejezett a bűncselekmény (nagyjából ez az eset lényege, lehet, hogy van benne még vmilyen többlettényállási elem, de ez az egyetlen állam elleni cselekmény, úgyhogy fel fogjátok ismerni)..- minősítés Btk. 139/A. § alkotmányos rend elleni szervezkedés bűntette vagy Btk. 139. § alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásának bűntette – KI kell térni a Btk. Területi hatályára és személyi hatályára is, bár külföldiek külföldön követik el, de a magyar alk.-os rend ellen irányul, arra nézve jelent veszélyt

 1. eshetőleges szándékkal elkövetett emberölés: megerőszakolja  a nőt, majd kint hagyja a jeges éjszakában, a nő nincs felöltözve rendesen halálra fagy

24. Rákérdeznek a 2000/236.-os BH.-ra

Gondatlanságból elkövetett emberölés vétségéért nem vonható felelősségre az anya, aki a kisgyermeket néhány percre őrizetlenül hagyja és ezalatt a 2 éves kisgyerek a zárt ablakot kinyitja, kizuhan és halálos sérülést szenved – előre nem láthatóság problémája, felróhatóság problémája, a bűnösség a negligentia szintje alatt marad (nekem ez a 2001-es tankönyvben a 89. o.-on van Különös rész)

25. Vállalkozó hamis ÁFÁS számlával ÁFÁT igényel vissza. – Magánokirathamisítás és csalás (azért nem adócsalás, mert a vállalkozó nem ÁFA adóalany, így extraneusként csak a sima csalást követheti el. ÁFÁ-s számla magánokirat) 64. eset (Tk. 352. old. 2001-es kiadás)

Illetve másik magyarázat az, hogy az adócsalás adómegállapítással összefüggő bűncselekmény – ez speciális a csaláshoz képest, itt mégis a megtévesztő magatartást értékeljük és a kár okozást, amelyet a vállalkozó fiktív számlákkal okozott a költségvetésnek.

Egy másik nézőpont szerint magánokiratham. A csalás szükségszerű eszközcselekménye így az jelen esetben beolvad, + megvalósulhat a számviteli fegyelem rendjének megsértése is

26. Önkényuralmi jelképek használata 269./B.§ jogeset: a fővárosban egy ház falán esti órákban valaki ötágú vöröscsillagot, sarló, kalapácsot ábrázoló zászlót rak ki az utcára, a közszemlére tesz fordulatának megállapítása a helyes megoldás, mivel a jogeset úgy szól, hogy este, éjszaka van az utcán a zászló, kora hajnali órákban valaki észreveszi és leszedik

a nagy nyilvánosság fordulat nem valósul meg,

nem feltétel ugyanakkor, hogy lássák, elég ha fennáll az észlelés lehetősége

 

27. Néni táskáját ellopják benne személyi igazolvány volt: Lopás vétsége és közokirattal visszaélés vétsége (ez utóbbi) eshetőleges szándékkal elkövetve.

28.  jogeset rablás és jármű önkényes elvételének elhatárolása

–          ha az erőszak, fenyegetés a dolog elvételére irányul azaz személy elleni akkor rablás, ha a jármű jogtalan használatára akkor jármű önkényes elvételének minősített eset5e 327. § (2) a.)

29. Kártyaveszteség visszaszerzése erőszakkal önbíráskodás illetve rablás lehet. Erőszakos úton jogtalan, idegen vagyon (kártyán elveszített pénz) rablás, a jogos illetve jogosnak vélt kártyaveszteség (mint naturalis obligatio) önbíráskodás

30. Aki a cselekmény közben (pl. kirabolt valakit) annak érdekében, hogy az őt felismerő személy ne tegyen feljelentést, megöli aljas indokból elkövetett emberölésért felel. és rablás bűnhalmazatban.

31. Magánlaksértés vétségének minősített esete és visszaélés magánokirattal vétsége: ketten kölcsönszerződést kötnek, az adós bemegy a hitelező lakásába éjszaka és magához veszi a szerződés hitelezőnél levő példányát és meggyújtja, elégeti.

32. Lőfegyverrel visszaélés esete, valaki megveszi a légpuskát öreg nénitől, de nem tudja, hogy az lőfegyver e a jogszabály  alapján és engedélyköteles. Ténybeli tévedés, illetve társadalomra veszélyességben való tévedés, jogellenességben való tévedés esetét kell boncolgatni, a néni nem mondta, hogy engedélyköteles a légpuska, a szomszéd (vádlott) aki megveszi, nem tudja azt sem van-e a néninek engedélye

Btk. 263/A. § megvalósul, légpuska lőfegyvernek minősül

33. rendőr, aki a közúton járműellenőrzés céljából meg akarja állítani az a vádlottat és az megpróbálja leszorítani az útról. Tk. 181. o. Különös rész – hivatalos személy elleni erőszak és közúti veszélyeztetés

34. Jogos védelmi helyzet, jogellenes támadás elhárítása:a jármű vezető vádlotatt a  stoppos (sértett) leállítja, de az nem veszi fel, a sértett el kezd

fenyegetőzni, belekapaszkodik a mozgó autóba, bemászik félig rugdossa a járművezető (vádlott) fejét, másik testrésze kilóg az autóból, ezt a sofőr (vádlott) vonszolja magával,végül  elgázolja a sértettet. A közúti veszélyeztetés alakilag tehát megvalósul, a jogos védelmi helyzetre tekintettel azonban kizárt a büntetőjogi felelősségre vonás.

 

35. Valaki felgyújtja  szalmakazlat távol a falutól. Rongálás vagy közveszélyokozás, az elhatárolás annak függvényében alakul, mennyire távoli a falu, mennyire van reális esélye anak, hogy a rongáláson túl mennyire van reális esélye annak, hogy veszélybe kerüljenek személyek vagyontárgyak, mennyire ég a tűz, kialakul-e az égésnek önfenntartó folymata

kialakul-e/ vagy fennáll-e a közveszély létrejöttének objektív lehetősége, elkövető szándéka kiterjed-e (szándékosságot gondatlanságot vizsgálni kell) a közveszélyokozásra . ha ebben a tekintetben az elkövetőt gondatlanság sem terheli, és reális, objektív esélye sincs a közveszély kialakulásának

Kül. Részi tankönyv közveszélyokozásra vonatkozó része 10. pontban ezt határolja el (2001-es  kiadású könyvben 300.o.) ha a közveszélyokozás megállapítható, akkor vfele nem áll meg halmazatban a rongálás (BH 1983/390)

36. Tk.. 571. o. BH 1991/378. Lopásnál tippadó az felbujtó. (a tankönyv szerint/ de attól függően, hogy ki az aki a szándékot kialakítja az elkövetőkben, és ki az aki csak a szándék kialakulása után segít az elkövetésben az bűnsegéd) Tehát ezt is  fejtsétek ki !

A lakásbetörésben valaki úgy vesz részt, ha társainak rendelkezésre bocsátja  a sértettek lakcímeit és megmondja azok mikor nincsenek otthon.

37. Valaki a bolt betöréshez elviszi társait kocsival a helyszínre megvárja őket: rablás bűnsegéde (fizikai)

38. Valaki bemegy a nyitott ajtón keresztül  másnak a pincéjébe., ahol megissza másnak a borát (500,- Ft. értékben), majd kiönti a hordóból a szomszéd 50.000,- Ft értékű borát

Megvalósulnak az alábbi bűncselekmények:

lopás bűntette valósul meg a több hektoliter bor kiöntésével

a megivott borral a lopás vétsége ez arra tekintettel lesz vétség a bor szabálysértési értéke ellenére, hogy bemegy a pincébe a nyitott ajtón (Lopás 316 § (2) II. fordulata f.) helyiségbe a jogosult tudta nélkül bemenve

rongálás is megvalósul a rongálási kárra tekintettel.

A 3 bcs. Valóságos anyagi halmazatban állnak egymással.

39. a sértettet elsőrendű a lakásán lefogja, másodrendű vádlott vasrúddal fejbevágja és elviszi a sértett pénzét, sértett az ütéstől meghal

–          azért mentek oda, hogy elvegyék a pénzt, akkor nyereségvágyból elkövetett emberölés

–          további minősített  esetek megvalósulásának lehetőségéről is ebszélni kell: előre kitervelten, különös kegyetlenséggel elkövetett

 1. és 2. rendű vádlottak társtettesek

kifosztás is megvalósulhat, társtetteségben ha szándékegységben történik a dolog elvétele

 

40. ittasan hazatérő apa fejbeveri fiát, családi veszekedés, a gyerek hasba szúrja az apát

vizsgálandó kérdések – amiről az eset kapcsán beszélni kell

–          a kés pengehosszúsága 9-10 cm vagy hosszabb?, (erről nem ír az eset, de tudni kellene a helyes minősítéshez)

–          Közvetlen életveszély, jogos védelmi helyzet fennáll-e?

–          Lehet emberölés kísérlete/ vagy erős felindulásban elkövetett emberölés/ életveszélyt okozó testi sértés (szándékot vizsgálni, azt hogy a hason szúrás, mindig életfontosságú szervek sérülésének veszélyét rejti magába)

–          15. számú irányelv alapján elmondani: kitérési kötelezettség áll fenn az ittassal szemben és a hozzátartozóval szemben is, ezért nem lesz jogos védelmi helyzet , mert ezt túllépte a fiú, ez legfelejbb enyhébb büntetésre ad okot, de felelősségre kell vonni

 

41.Az ittas férfi a feleségét az udvarra dobja az emeletről, a nő nem hal meg, azonban maradandó fogyatékosságot eredményez a cselekmény az egyenes szándékkal elkövetett emberölés kísérletéért felel a vádlott

 

42. a vállalkozó jelentős összeggel tartozik a vádlottnak, a vádlott a vállalkozó 10 éves fiát magával viszi és azt mondja, csak akkor adja vissza a sértettnek a fiát, ha kifizeti tartozását, Btk. 175/A. § emberrablás (irreleváns hogy jogos vagy jogtalan a követelés)

a követelésn bejelentésével befejezett a cselekmény,a vállkozó-sértett teljesítése nem tényállási elem, a gyermek elengedéséig tart a bevégzettség

 

43. a 17 éves lány hazamegy és azt mondja anyjának hogy megerőszakolták, holott nem erőszakolták meg, a férfi ellen az anya magánindítványt terjeszt elő, és az anya ráhatására a lány hamisan vádolja a férfit, megteszi vallomását

–          minősítés hamis vád, az anya ráhatására teszi meg magánindítványát a lány is

 

44.vádlott ellopja  a páncélszekrényt, úgy tudta, hogy 2 millió feletti pénzösszeg van benne, de nem volt benne semmi

a minősítésnél vizsgálni kell az elkövetési értéket, mivel a szándéka a jelentős érték eltulajdonítására irányul jelentős értékre elkövetett lopás kísérlete valósul meg,

a rongálást nem állapítjuk meg halmazatban, csak akkor, ha a büntetési tétele nagyobb mint a lopási értékére tekintettel a lopás bűntetési tétele

 

Ugyanígy a magánlaksértés bűntetti alakzata 176. § (4) kerülhet halmazatba a lopás vétségével, illetve magánlaksértés vétsége akkor, ha tárgyi és a személyi ismérvei a két cselekménynek elkülönülten valósul meg

 

45. a három ittas vádlott kidönti a közúti jelzőtáblákat (KRESZ táblákat) csoportosan elkövetett garázdaság és a közlekedés biztonsűága elleni bcs.  Halmazatban megállnak

a garázdaság azért, mert fennáll a lehetősége annak, hogy észleljék a randalírozó fiatalokat, nem kell, hogy ténylegesen lássa őket valaki

46.

rendőr  megveri a terheltet 8 napon belül gyógyulósérülést okozva neki, azért, hogy vallomást tegyen – kényszervallatás és a kts halmazatban megáll,

ha külső nyoma (arcpír) van az ütésnek az megáll halmazatban – ha nincs erőszak alkalmazása, akkor a tettleges becsületsértés valósul csak meg

47. a fogvatartott bevarrja az inggallérba a levelet, amely egy barátját bíztatja arra, hogy a tárgyalásán tanúskodjon hamisan, a levelet a fogvatartott a feleségén keresztül próbálja meg kijuttatni.

1. lehetőség

Ha a levél kijut és a barát hamisan tanúzik:

–          fogvatartott a hamis tanúzás közvetett felbújtója (a felbújtó felbújtója is felbújtó)

–          a barát, aki hamisan vall, az a hamis tanúzást követi el

–          a feleség a hamis tanúzás (közvetlen ) felbújtója

2. lehetőség

kijut a levél, de tanúzásra nem kerül sor:   feleség: hamis tanúzásra felhívás , férfi ennek felbújtója

(mindaddig ugyanis amíg, nem eredményes a felbújtás, addig a hamis tanúzásra felhívás, mint sui generis tényállásszerű bcs. Valúsít meg a feleség és a fogvatartott ennek felbújtója, amint a barát hamis tanú lesz, akkor mindenki a hamis tanúzás miatt felel a fentiek szerint)

3.lehetőség ki sem jut a levél a börtönből: sikertelen a felbújtás ez nem bcs. , mivel a

felbújtásnak nincs kísérlete

48. a vádlott abban a tudatban hagyja abba a sértett fojtogatását, hogy az meghalt, de valójában csak 8 napon túl gyógyuló sérülést szenved

emberölés kísérletéért felel, mive szándéka erre irányult

49. a vádlott gépkocsival odaviszi a betöréses lopás helyszínére az elkövetőket és végrehajtják jelentős értéket tulajdonítanak el

eset lényege I. r. és II. r. vádlottakat a III. r. ellszállítja az ABC-be, ahova betörnek és több mint 2millió Ft-ot zsákmányolnak.

I.r. és II. r. társtettességben elkövetett lopás bűntette jelentős értékre elkövetve 316. § (6) bekezdés b) pontja szerint minősül.

III. r. aki elviszi őket, az ennek lesz a bűnsegédje, ha több ilyen bűncselekményt követ el járművezetéstől eltiltásnak is helye lehet mellékbüntetésként.

50. A vádlott lakásában megtalálja a betörőt, akit megüt, úgy hogy 8 napon túl gyógyuló sérülést okoz neki, majd megkötözi és hívja a rendőrséget: fennáll-e a jogos védelem? Van-e menthető felindulás?

Az sts megvalósul, nincs se jogos védelem, és a düh önmagában nem elég a menthető felindulás megállapításához

személyi szabadság megsértése is megvalósulhat, itt érvelni lehet amellett, hogy ezért a vádlott nem felel, mivel azonnal hívta  a rendőrséget, hivatkozni lehet a válaszban a Be. szakaszra : aki a bcs. Elkövetésén tettenért személyt elfogja, visszatarthatja, de át kell őt adni a hatóságnak

51. a nővel a vádlott a nő akarata ellenére közösült, a nő férje magánindítványt terjesztett elő az elkövető ellen, amikor megtudta ki az elkövető? Lefolytatható-e az eljárás

válasz: magánindítvány előterjesztésének szabályaira kell utalni, ezt csak a nő terjesztheti elő, amíg életben van

52. 126. számú BK. dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás a minősítés szempontjából a keletkezett kár összege a lopott értékbe nem számítható be.

53. Jármű vezetés tiltott átengedésére is rákérdeznek, az a lényeg, hogy nemcsak a tulajdonos engedhet át, elkövető bárki lehet, még az autótolvaj is, szívességi használó, bérlő, lízingelő, irereleváns a tulajdonosi pozíció

54. eset ittasan fekvő sértett a balesetben vétlen autós elgázolja, sértett meghal. Segítségnyújtás elmulasztása Tk. 195. o. BJD 10.078

55. BK 93. sz. Bűnhalmazatban megáll: a rongálás, a garázdaság (azt hiszem kárt okozó rongálás és egyben garázdaság volt, a tényállás kukaborogatás) a lényeg, hogy mind2 megállapítható egymás mellett, ha a rongálás büntetési tétele a garázdaság szubszidiaritására tekintettel nem súlyosabb mint a garázdaság.

Jogeset így hangzik: lakótelepen három fiatal (emiatt csoportosan elkövetett garázdaság lesz) – de ha csak ketten vannak a jogeset szerint akkor természetesen nem – hangoskodik, randalírozik, kukát borogatnak, amelyek megrongálódnak

56. a vádlott a sértett törvényes örököseként, kitervelte, hogy megfojtja, mivel eladósodott és így akarta megszerezni az örökséget, az ölési cselekmény végrehajtása után elrejti a hullát,

előre kiervelten elkövetett emberölés, további minősített eset: aljas indokból és nem a nyerségvágyból minősített eset!

 

57 a vádlott vásárol egy romos házat a falbontás során nem tartották be az óvó rendszabályokat, a fal leomlott és egy ember meghalt.

Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés

A veszélyeztetés gondatlan volt,

A foglalkozási szabályok körébe adott szakmába nem besorolható szabályok is beletartoznak és azok is kötelesek betartani, akik nem dolgoznak adott szakmában, de ismerni kell az alapvető óvó-, védelmi rendszabályokat

58.a vádlott a lakógyűlésen olyan kijelentést tesz , hogy a közös képviselő korábban sikkasztást követett el és ezért elítélték. Igazolja, hogy korábbi munkaviszonya felmondással szűnt meg és nem bcs. Elkövetése miatt

mivel tényállítás hangzik el a rágalmazás bcs-e valósul meg, a közös képviselő magánindítványt kell hogy előterjesszen, és

a vádlottnak valóságbizonyításra van lehetősége :

ékszerész vádlott, tudja, hogy társai rendszeresen követnek el lopást kegytárgyakra és kéri tőlük, hogy ezt szállítsák neki, ő ezeket beolvasztja

326. § orgazdaság a helyes minősítés: ezt a tárgyi bűnpártolástól kell elhatárolni

a kettő közötti alapvető különbség a védett jogi tárgyban áll, továbbá abban, hogy az orgazda részesül az időben korábban megvalósuló bűncselekményből származó vagyoni előnyből (ez az előbcs. Csak a 326. §-ban megjelölt vagyon elleni bcs.-ek valamelyike lehet, ez esetben lopás) a bűnpártoló nem részesül előnyben, ő csak segít az előcselekmény leplezésében

a bűnpártolásnál az orgazdaságtól eltérően nincs előzetes egyeztetés, bűnpártoló csak utólag segít, de neki sincs köze az előcselekményhez.

59. a fénysorompót eltulajdonítja  a vádlott a vasúti átkelőnél, és eladja azt: lopás és közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény halmazatban

60. a vádlott a csecsemőt fojtogatja, miután azt hiszi megfulladt kukába dobja, a szakértő megállapítja, hogy a kukában fulladt meg a csecsemő.

A vádlott okozati összefüggésben való tévedése nem releváns, emberölés volt az eredeti szándék, így ez állapítható meg, minősített esetek: különös kegyetlenséggel elkövetett és a14 életévét be nem személy sérelmére.

61.

a 2 vádlott rablási szándékkal fegyverrel megy a postára, de a pénzt nem tudják elhozni,

minősítés : fegyveresen elkövetett rablás kísérlete

63.

ittas sértett bottal támad a vádlottra, aki késsel visszaszúr, az ittas ember elejti a botot, majd a vádlott kézen szúrja meg a sértettet

–          nincs jogos védelmi helyzet, ittas ember esetén van kitérési kötelezttség, mérlegelni kell milyen szituációban,milyen erővel, hogyan üt a botos ember (a botos kiabál közben valamit – megöllek vagy valami ilyesmi esetleg ebből is lehet következtetni arra, hogy fennállt –e a vádlott javára jogos védelmi helyzet) nem volt szükséges a zsebkés használata, amikor már kiejti a sértett a botot a kezéből

a sértett 8 napon túl gyógyuló sérülést szenved, sts megállapításának van helye.

64. ismeretlen elkövetők ellen tesz feljelentést a sértett  akinek jelentős értékét lopták el, miután kiderül hogy fia is az elkövetők között van, felhívják a magánindítvány előterjesztésére Btk. 331. § alapján:

az álatala joghatályosan előterjesztett  magánindítvány minden elkövetőre kiterjed

65. Jármű vezetés tiltott átengedésére is rákérdeznek, az a lényeg, hogy nemcsak a tulajdonos engedhet át, elkövető bárki lehet, még az autótolvaj is, szívességi használó, bérlő, lízingelő, irereleváns a tulajdonosi pozíció

a jogeset konkrétan: vádlott elviszi a barátját a barátja kocsiján szórakozni, ahol barát iszik,  majd kitalálja, hogy ő akar vezetni hazafelé, a vádlott végül hosszas könyörgés után átadja neki a slusszkulcsot, az ittasan vezető barát balesetet okoz és 8 napon túli sérülést szenved

a kulcsátadással megvalósult a járművezetés tiltott átengedése

66. a vádlott az áruházban felpróbálja p.fülkében az öltönyt, majd saját értéktelen öltönyét hátrahagyva a felvett újjal kisétál az áruházból, az öltöny nagyobb értékű volt., míg a hátrahyagott kisebb értékű volt.

Nagyobb értékre elkövetett lopás bűntette valósul meg

67. a vádlottak a sértett autója mögé és elé állnak, így nem tud elindulni, megvalósul-e a személyes szabadság megsértése, avagy a szabad helyváltoztatás jogát ez a cselekmény enm korlátozza a bj-i felelősség szempontjából?

68. a szülő nő gyermeke halva születik, de a nő fojtogatni kezdi,

alkalmatlan tárgyon elkövetett emberölés , ez nem bűncselekmény

69. A vádlott a megengedett sebességgel haladt, mivel a fekete ruhába öltözött sértettet nem látta éjszaka a kivilágítatlan utcán elgázolta. A sértett azonnal meghalt.

A vádlott megnézte az autóját , hogy megsérült-e, majd továbbhajtott.

Közúti baleset okozásának vétsége, felmerül, de nem valósul meg, mivel nem valósult meg a tényállási elem: a közúti közlekedés szabályait nem szegte meg.

Cserbenhagyás, vagy segítségnújtás elmulasztása jöhetnek még szóba: ezeket kell elhatárolni:

Az elhatárolás alapja, hogy a segítségnyújtás elmulasztása sérült személy vagy életveszélyben testi épségét tekintve veszélyben lévő sérelmére követhető el

Ha  a baleset helyszínén van olyan személy aki anélkül megy tovább mielőtt meggyőződne arról van-e sérült. A segítségnyújtás elmulasztása valósul meg. Ez a bcs. Akkor is megvalósul, ha a sérült személy valójában nem rászorult, pl. könnyú testi sértést szenvedett.

Cserbenhagyás akkor valósul meg, ez a segítségnyújtás elmulasztásához képest szubszidiárius,

Ha nincs a helyszínenn sérült személy.

Mivel az autó vezető a halálos eredményben vétlen, így csak a segítségnyújtás elmulasztásának alapesete állapítható meg.

70. A közepes fokú ittas vádlott elüti a nála részegebb 3 sértettet

Az ittasság a cselekvési képességre nem hatottt ki

ittas járművezetés vétsége valósul meg

71. A vádlott nem akar aznap dolgozatot írni az iskolában és betelefonál, hogy bombát rejtett el az épületben

270./A. § közveszéllyel fenyegetés

72. a vádlott felesége kórházban van, a vádlott hamis magánvégrendeletet készíttet barátjával, hogy ne  fia hanem ő örököljön a felesége után.

A végrendeletet az asszony halála után a hagyatéki eljárásban felhasználja: 276. § magánokiraat-hamisítás ( szükségeszerű eszközcselekmény) a másik bcs-be beolvad, a barát ezért nem felel, mert csak elkészíti, de nem ő használja fel

238. § hamis tanúzást követi el a vádlott a közjegyző előtti eljárásban, polgári ügyben !

ez az ún. perbencsalás esete

az elévülési ideje a bűncselekmény miatti büntethetőségnek, mindig akkor kezdődik, amikor utoljára felhasználják a hamis iratot, bizonyítékot

73. A vádlott ököllel fejbe veri a sérttet, aki 8 napon túl gyógyuló sérülést szenved, és a sértettneél talált 20.000,- Ft-ot elviszi magával – minősítés kifosztás és sts

74. a vádlott nyeretlen lottószelvénnyel akarja felvenni a jelentős értékű nyereményt – minősítés jelentős értékre elkövetett csalás kísérlete: alkalmatlan eszközzel elkövetett

75.a vádlott és a sértett dulakodnak, a vádlott asszony a férfit combon szúrja a konyhakéssel úgy, hogy  férfit a szúrás olyan helyen éri, ahol az ütőér fut a lábában, a férfj meghal – minősítés: szándékon túlnyúló cselekmény, halált okozó testis sértést és nem emberölést állapítok meg, mivel ölési szándék nem állapítható meg a körülményekből (eszköz, ahova szúrt- nem életfontosságú szervet célzott stb.)

76. a sértett rendőr figyelmezteti a vádlottat vmi miatt, a vádlott a rendőr gumibotját a lökdösődés alatt kiszedi a rendőr kezéből és megüti vele, a rendőr 8 napon túl gyógyuló sérülést szenved. – minősítés sts + hiv. személy elleni erőszak

77. A sértett egy valódinak kinéző riasztópisztollyal fenyegetőzik, hogy agyonlövi a vádlottat, ha nem adja át a pénzét,

a vádlottnál azonban volt igazi önvédelmi fegyver és lelőtte a sértettet

ez a vélt jogos védelmi helyzet esete – azaz tévedés

szóba jöhet megoldásként a társadalomra való veszélyességben való tévedés esete is

78. két gyermeke után járó tartásdíjat a vádlott nem fizette meg

a másodfokú eljárásban a tárgyaláson bemutatja az igazolást a vádlott arról, hogy tartozását kiegyenlítette:

a tartás elmulasztásának vmelyik esete valósul meg (attól függően , hogy súlyos nélkülözésnek teszi-e ki a sértetteket)

Btk. 196. § (4) bek. Meghatározott  büntethetőséget megszüntető ok  fennáll, mivel eleget tett a kötelezettségének

79. a vádlott hamis kulccsal felnyitja a mercedest és megkéri társát, hogy azt valahol tárolja

jelentős értékre elkövetett lopás, amely még súlyosabban minősül, mivel hamis kulccsal történt

a társ bűnpártoló vagy orgazda lehet, ha nme tud semmiről, és nem is gyanítja, hoyg ez bcs. Akkor nem felel semmiért, ha ő nem adja vissza az autót, nem viszi vissza, az jogtalan elsajátítás, jármű önkényes elvétele