Btk. 331. § Háborús uszítás

331. § Aki nagy nyilvánosság előtt háborúra uszít, vagy egyébként háborús hírverést folytat, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A törvény a közszemérem megsértését (hatályos Btk. 272. §) olyan igazgatási jellegű szabálysértésnek tekinti, amely nem indokolja a büntetőjogi fenyegetést. Az önbíráskodás a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények fejezetbe kerül, a háborús uszítás pedig – mivel dogmatikailag sem emberiesség elleni, sem háborús bűncselekménynek nem tekinthető – ebben a fejezetben kap helyet. Mindezekből következően e fejezet alá az alábbi bűncselekmények tartoznak:

– háborús uszítás,

– közösség elleni uszítás,

– a nemzeti szocialista vagy kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása,

– nemzeti jelkép megsértése,

– önkényuralmi jelkép használata,

– jogszabály vagy hatósági rendelkezés elleni uszítás,

– rémhírterjesztés,

– közveszéllyel fenyegetés,

– garázdaság,

– rendbontás.

A háborús propaganda üldözése a 1976. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 20. cikke alapján változatlanul indokolt. Ugyanakkor a mai kommunikációs viszonyok között, az internetes kapcsolattartás tömegessé válásával nem képzelhető el olyan eset, amelyben a cselekményt nem a nagy nyilvánosság útján követnék el, illetve ez az elkövetési mód éri el a társadalomra veszélyességnek azt a fokát, amely esetben indokolt a büntetőjogi fellépés. Erre tekintettel a törvény szerint a háborús uszítás tényállása megvalósításának feltétele a nagy nyilvánosság előtt történő elkövetés. A törvény a hasonló elkövetési magatartású (közösség elleni uszítás, jogszabály vagy hatósági rendelkezés elleni izgatás) tényállásokhoz igazítja a büntetési tételt, ezért azt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztésben határozza meg, amely az uszítás tárgyára tekintettel egy fokozattal súlyosabb, mint az előbb említett két bűncselekmény három-három éves szabadságvesztésben meghatározott büntetési tétele.