Btk. 367. § Zsarolás

367. § (1) Aki jogtalan haszonszerzés végett mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel vagyoni hátrányt okoz, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a zsarolást

a) bűnszövetségben,

b) az élet vagy a testi épség elleni, illetve más hasonlóan súlyos fenyegetéssel,

c) hivatalos személyként e minőség felhasználásával,

d) hivatalos megbízás vagy minőség színlelésével

követik el.

A rendelkezés a zsarolás törvényi tényállását szabályozza. A zsarolás jogi tárgya a vagyoni jog, illetve az ember személyes szabadsága.

A vagyoni jogok vonatkozhatnak mind aktív, mind passzív vagyonra, azaz vagyoni követelésre, tartozás elengedésére, vagyoni kötelezettség vállalására, ingó dologra, ingatlanra. Ha az elkövető a sértettet dolog átadására kényszeríti, ez a cselekmény akkor minősíthető zsarolásnak, ha az erőszak nem lenyűgöző erejű, a fenyegetés nem közvetlen vagy nem élet, testi épség ellen irányul. Nem szükséges, hogy az elkövető a saját érdekében kényszerítse a sértettet valaminek megtételére, nem tevésre vagy tűrésre.

Az erőszakkal megvalósított kényszerítés esetében elegendő, ha az erőszak az akaratot hajlítja, korlátozza. A fenyegetésnek nem kell közvetlenül élet vagy testi épség ellen irányulnia, elegendő, ha alkalmas komoly félelem kiváltására.

A zsarolás célzatos bűncselekmény. Az elkövetési magatartás célja jogtalan haszon szerzése. Jogtalan haszonszerzési célzat hiányában nem állapítható meg a zsarolás.

A törvény a zsarolás eredményeként a vagyoni hátrányt kívánja meg, mivel a vagyonban beálló értékcsökkenésen túl elképzelhető az is, hogy a bűncselekmény révén a sértett a várható vagyoni előnytől esik el, (pl. arra kényszerítik, hogy olyan nyilatkozatot tegyen, amellyel erről lemond).

A zsarolást tettesként bárki elkövetheti.

A zsarolás akkor befejezett, ha vagyoni hátrány keletkezik. Amennyiben az erőszak vagy a fenyegetés alkalmazása megtörtént, de az eredmény nem következett be, csak a zsarolás kísérlete állapítható meg.